• Oddelek za slovenistiko
 • Wikipedija Wikipedia Affiliate Button
 • Academia.edu
 • Objave na Wikiverzi

  Miran Hladnik – knjige, razprave in članki

  Kazalo

  Znanstvenoraziskovalna dela
  Knjige
  Uredništvo znanstvenih in znanstvenokritičnih knjig
  Članki v znanstvenih revijah in zbornikih
  Strokovna dela
  Učbeniki
  Uredništvo strokovnih knjig
  Uredništvo leposlovnih knjig s spremno besedo
  Članki v strokovnih revijah in zbornikih ter spremne besede v knjigah
  Znanstvene in strokovne ocene
  Poljudni članki, strokovna poročila, literarne kritike, gradivo, polemike, intervjuji, dopisovanje

  Kratice: DZS = Državna založba Slovenije; JiS = Jezik in slovstvo; KL = Književni listi, Delo; SR = Slavistična revija; SSJLK = Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; ZRC SAZU = Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti


  Znanstvenoraziskovalna dela

  Knjige

  1983 Trivialna literatura. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, 21). 127 str.
  Ocene:
  Janez Strehovec: Znanstvena osvetlitev literarnih pojavov. Delo – KL 5. jan. 1984: 8.
  Andrijan Lah: Razumevajoče o trivialni literaturi. JiS XXX/6 (1984/85): 214.
  Mirjana D. Stefanović: Miran Hladnik, Trivialna literatura. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik XXXIII/2 za 1985. 481–83.

  1990 Slovenska kmečka povest. Ljubljana: Prešernova družba. 205 str.
  Ocene:
  Zdenka Hribar: Miran Hladnik, Slovenska kmečka povest. Literatura 1991, št. 14: 80.
  Gorazd Beranič: Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica ter vprašanje žanra kmečke povesti. SR XL/3 (1992): 315–19.
  Zdzisław Darasz: Miran Hladnik, Slovenska kmečka povest. Pamiętnik słowian'ski XLI (1993): 159–61.
  NN: Miran Hladnik: Slovenska kmečka povest. Rodna gruda = ISSN 0557-2282 - XXXVIII/8–9 (1991): 44.
  Timothy Pogačar: Miran Hladnik, Slovenska kmečka povest. Ljubljana: Prešernova družba, 1990. Slovene Studies = ISSN 0193-1075 XIII/2 (1991): 215-17.

  1991 Povest. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, 36). 93 str.
  Oceni:
  Aleksander Bjelčevič: Dve knjigi o pripovedni prozi in kako se njuna metoda imenuje. JiS XXX/8 (1991/92): 233–37.
  Denis Poniž: Miran Hladnik: Povest. Naši razgledi = ISSN 0547-3276 XLI/3 (7. II. 1992): 72.

  1999 Slovenski zgodovinski roman. Spletna knjiga v nastajanju.

  2002 Druge vas junake. Šest poglavij ritenske zgodovine slovenskega slovstva. Spletna objava.

  2009 Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 356 str.
  Ocene:
  Milan Dolgan: Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman. Zvon 12/5–6 (2009). 68.
  Gregor Kocijan: Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman. Jezik in slovstvo 54/5 (2009). 77–82.
  Urška Perenič: Zgodovinski romani med fikcijo in faktom. Delo 12. 5. 2010. 18.
  Nataša Bavec: (Literarno)zgodovinska statistična inventura. Pogledi 6. okt. 2010. 25.
  Maša Jazbec: Resnična zgodba slovenskega zgodovinskega romana. Primerjalna književnost 34/1 (2011). 239–246.


  Uredništvo znanstvenih in znanstvenokritičnih knjig

  1984 (skupaj s Tonetom Pretnarjem) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 1: Padajoče zvezde (1916); Mladostne pesmi (1896–1916); Nezbrane pesmi (1917–1923). Ljubljana: DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 345 + 4 str. (opombe 243–345).
  Ocena: Denis Poniž: Kritična osvetlitev poezije. Dnevnik 24. maja 1985: 9.

  1986 (skupaj s Tonetom Pretnarjem) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 2: Pot bolesti (1922); De profundis (1926); Iz svetlih samot (1932); Nezbrane pesmi (1923–1932). Ljubljana: DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 438 + 4 str. (opombe 257–438).

  1992 XXVIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29. 6. – 18. 7.: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 213 str.

  1993 XXIX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 28. 6. – 17. 7.: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 320 str.

  2002 (skupaj s Tonetom Pretnarjem) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 3: Večni studenci (1938); Zlate lestve (1940); Pesmi o Maji (1944); Pojoča kri (1944); Iz Harfe v vetru (1954). Maribor: Litera (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 617 str. Opombe.

  2003 (skupaj s Tonetom Pretnarjem) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 4: Lucipeter (1973); Narobe svet in druge pesmi za mladino (1953); Nezbrane pesmi od 1933 dalje; Neobjavljene pesmi od 1933 dalje; Nezbrane otroške pesmi; Neobjavljene otroške pesmi; Fragmenti. Maribor: Litera (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 750 str. Opombe

  Ocene: Iztok Ilich, Izšli tretja in četrta knjiga zbranih del Alojza Gradnika. Primorski dnevnik št. 82 (6. apr. 2004), 29.
  Igor Gedrih, Alojz Gradnik: Zbrano delo, III. knjiga. Zvon 6/6 (dec. 2003). 80–81.
  Matjaž Zaplotnik, Alojz Gradnik: Zbrano delo: četrta knjiga. Literatura XVI/160 (2004). 162–63.
  Julija Potrč, Alojz Gradnik: Zbrano delo, tretja knjiga.Ampak IV/11 (2003). 69.

  2003 Slovenski roman. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko (Obdobja 21: Metode in zvrsti). (Skupaj z Gregorjem Kocijanom.) 724 str.
  Ocene: Milan Vogel, Obdobja 21. Delo 45/290 (6. dec. 2003), 10.
  Andreja Musar, Slovenski roman. JiS 49/2 (2004). 91–94.
  Robert Jereb, Pluralnost raziskovanja. SR 52/2 (2004). 233–38.
  Jiří Andrla, Sborník o slovinském románu. Slovanský jih 4/4 (2004). 23–25.
  Julia Sozina, Meždunarodnyj naučnyj simpozium "Slovenskij roman". Slavjanovedenie (Moskva) 2004, št. 3. 94–98.
  Michal Przybylski, Slovenski roman. Slavia (Praga) 74/1 (2005), 121–123.

  2005 Vloga meje: Slovenski slavistični kongres: Lendava 2005. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 16). 278 str.
  2006 Preseganje meje: Slovenski slavistični kongres: Zagreb 2006. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 17). 356 str.
  Ocene: Vladka Tucovič, Meja je presežena. Večer LXII/236 (10. okt. 2006), 14.

  2008 Alojz Gradnik, Zbrano delo, 5: Pisma; Pogovori s pesnikom Gradnikom (1954); Dodatek. Maribor: Litera (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 787 str. Opombe: 507–787.
  Ocene: Igor Gedrih, Zbrana dela Gradnika, Kocbeka, Balantiča. 2000 2009, št. 206/207, str. 207–08.

  2009 Naslovnica zbornika Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko. 232 str.


  Članki v znanstvenih revijah in zbornikih

  1979–80
  Leposlovje Prvih majnikov. JiS XXV: 134–137.
  1980
  Shema in značilnosti Vandotove planinske pripovedke. SR XXVIII: 311–324.
  1981
  Sodobno zahodno raziskovanje trivialne literature. SR XXIX: 100–112.
  1981
  Slovenski ženski roman v 19. stoletju. Diskutirano v: Katja Mihurko Poniž: Trivialno in/ali sentimentalno?: Arabela Pavline Pajk: Študija primera. Slavistična revija 59/1 (2011). 65–82. SR XXIX: 259–296.
  1981–82
  Komunistični manifest in slovenska predvojna neumetniška verzifikacija. JiS XXVII: 70–79.
  1982
  Mohorjanska pripovedna proza. SR XXX: 389–414.
  1982
  Dolga humoristična proza za "čas kratenje Slovencom". XVIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 63–81.
  1983
  Pot slovenske zgodovinske pripovedne proze v 20. stoletje. XIX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 63–77.
  1983
  Tipi slovenske trivialne proze na začetku tega stoletja. Obdobje simbolizma, 2. del. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, 4). 125–136.
  1984
  Pregljeva mohorjanska literatura. Pregljev zbornik. Ljubljana: Slovenska matica. 137–148.
  1984
  Slovenski romani o luterancih. XX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 155–167.
  1985
  "Svobodno po nemškem poslovenjeno": Popularni prevedeni žanri 19. stoletja. France Prešeren v prevodih: Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev, 8/9. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 191–199.
  1985
  Slovene Popular Novels about Emigration in the 19th Century. Slovene Studies VII/1–2: 57–62. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik5.pdf.
  1985
  Trivialna literatura – Trivialliteratur. (Dopolnilni zvezek Literarnega leksikona). Ljubljana: ZRC SAZU and DZS, str. 55–56, 103–104.
  1986
  (soavtor s T. Pretnarjem) Bravničarjevi posegi v besedilo Cankarjevega Pohujšanja. SR XXIV/3: 315–319.
  1987
  Planinska povest. XXIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 95–102. ppt
  1988
  Kmečka povest in slovenstvo. XXIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 127–139.
  1988
  Peter Butkovič in njegova črtica. Primorska srečanja 84/85: 452–453.
  1988
  Prežihov Boj na Požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze. SR XXXVI/4: 339–348.
  1989
  Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem: Poskus transformacijske literarne analize. SR XXXVII/4: 463–69.
  1989
  Srednji vek v slovenski zgodovinski povesti. Obdobja, 10 (= Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi). Ljubljana: Univerza. 189–195. V spremenjeni obliki tudi na 3. radijskem programu, 2003.
  1990
  Slovenska povest. XXVI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 35–47.
  1991
  Kmečka povest danes. XXVII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 137–147.
  1991
  Slovenska povest v mednarodnem kontekstu. Nemzetközi szlavisztikai napok, 4, ur. Károly Gadányi. Szombathely: Dániel Tanáképzö Föiskola. 241–46.
  1991
  Regionalism in Slovene Rural Prose. Slovene Studies XIII/2 (1991). 143–53. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik6.pdf.
  1992
  Vloga prevoda v slovensko-nemški literarni tekmi. XXVIII. SSJLK 29. 6. – 18. 7.: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 109–19.
  1993
  Preštevna določila slovenske povesti. SR XLI/1: 65–75.
  1993
  Der Einfluss des Bilinguismus auf die Auswahl der zu übersetzenden narrativen Gattungen (Am Beispiel slovenischer Literatur). Übersetzen, verstehen, Brücken bauen: Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Ur. A. P. Frank idr. Berlin–Bielefeld–München: Erich Schmidt Verlag (Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung, 8/2). 801–10. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik4.pdf.
  1993
  Der Verlag populärer Literatur St. Hermagoras. Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, ur. Klaus Roth (Münchner Beiträge zur Volkskunde, 13). München: Südosteuropa-Gesellschaft; Münchner Vereinigung für Volkskunde. 123–136. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik1.pdf.
  1994
  Slovenska zgodovinska povest v 19. stoletju. XXX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 127–53.
  1995
  Evropa in Amerika pa literarna veda. XXXI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 111–21.
  1995
  Temeljni problemi zgodovinskega romana. SR XLIII/1: 1–12; XLIII/2: 183–200. 91 KB.
  1995
  Količinske in empirične analize v literarni vedi. SR XLIII/3: 319–40. 65 KB.
  1995
  Elektronski literarnovedni viri in računalniško pisanje. JiS XL/7: 243–54. 51 KB.
  1995
  The Study of Literature in its European and American Settings with Reference to Slovene Fiction. Slovene Studies XVII/1–2: 139–54. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/MHladnik1.pdf.
  1996
  Literarna veda med humanistiko in znanostjo. Raziskovalec XXVI/2 (1996): 56–59. [Skrajšana oblika razprave Evropa in Amerika pa slovenska literarna veda.]
  1996
  Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in zgodovinskem romanu. SR XLIV/2: 201–21. 63 KB.
  1996
  Kako smo prevajali zgodovinski roman. Prevod besedila. Prevajanje romana: 20. zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 61–69.
  1996
  Slovani v slovenski zgodovinski povesti. XXXII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 109–27. —Deloma skrajšano izšlo pod naslovom Uskoki v slovenski povesti in romanu v Novi Atlantidi IV/13–14 (1997): 201–17. — Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti: Imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost, Filozofska fakulteta, 2002. 53–66. 60 KB. — Glej tudi Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti.
  1997
  "Bodi svojemu možu pokorna!" (Ženska v minuli slovenski prozi). XXXIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 111–22.
  1998
  Regionalizem in slovenska književnost. XXXIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 103–14.
  1998
  Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti. SR XLVI/1–2: 117–31. — Glej tudi Slovani v slovenski zgodovinski povesti.
  1998
  Prežihov Voranc – ein Genreautor? Zur Geschichte der österreichisch-slowenischen Literaturbeziehungen. Ur. Andreas Brandtner in Werner Michler. Wien: Turia & Kant. 319–30. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik3.pdf.
  1998
  Pregljeva zgodovinska pripoved. Ivan Pregelj. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: Nova revija (Interpretacije, 9). 104–25. 67 KB.
  1999
  Slovenski zgodovinski roman danes. XXXV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 117–36. 61 KB.
  2000
  Apokrifni Prešeren. Prešernovi dnevi v Kranju: simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Ur. Boris Paternu idr. Kranj: Mestna občina, 2000. 115–48. 131 KB.
  2000
  Moj študij Slodnjaka. Literarnovedno srečanje ob 100-letnici rojstva prof. dr. Antona Slodnjaka. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 87–93.
  2000
  Čas v slovenskem zgodovinskem romanu. XXXVI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 113–37. 73 KB.
  2001
  Dve povesti v verzih iz prve polovice 19. stoletja. Romantična pesnitev: Ob 200. obletnici rojstva Franceta Prešerna. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2002 (Obdobja, 19). 189–202.
  2001
  Temeljni problemi historijskog romana. V srh. prevedla Damijan Šinigoj in Vedad Spahić. Razlika/Differance: Časopis za kritiku i umjetnost kritike (Tuzla) I/1. 197–222.
  2001
  France Kidrič danes. [Referat na simpoziju ob 120-letnici rojstva Franceta Kidriča v Rogaški Slatini, 28. okt. 2000.] JiS XLIV, 7–8: 317–24; Kidričev zbornik. Maribor: SD, 2002 (Zora, 16). 35–43.
  2001
  Ne, na parnas pa že ne! XXXVII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 115–38. 67 KB.
  2001
  Kako je ime metodi? [Predavanje na FF v Ljubljani, 19. okt. 1999 ob izvolitvi v rednega profesorja]. SR LIX/1–2: 1–16. 65 KB.
  2005
  Z njihovimi ženskami se poročajte ali Soočanje kultur v slovenskem zgodovinskem romanu. XLI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 11–19.
  2005
  Razmerje med Bartolovo kratko in dolgo prozo (Al Araf in Alamut). Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak-Popov. Ljubljana: FF UL (Obdobja, 23). 137–44.
  2006
  Gradnik in slikarji. Slavistična revija LIV/3: 349–64. V prilagojeni obliki v: Alojz Gradnik: Pesnik Goriških brd: Zbornik z mednarodnega simpozija na Univerzi v Vidmu (19.–20. aprila): Ob 125. obletnici rojstva in 40. obletnici pesnikove smrti. Ur. Fedora Ferluga Petronio. Trst: ZTT, 2008. 139–49.
  2008
  Strategije socialnega obnašanja v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu. Predloga za prevod v nemški jezik in objavo v zborniku Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien.
  2008
  Die Strategien des sozialen Verhaltens in der slowenischen historischen Erzählkunst. Prev. Urška Perenič. Ur. Sabine Rutar in Rolf Wörsdörfer, Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien. Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen. Forschungen und Forschungsberichte 41. Essen: Klartext. ISBN 978-3-8375-0063-9. 71–88 (korekturni izvod).
  2008
  Cvetje v jeseni XLIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 69–77. Videolectures.
  2009
  Iz kakšnega testa so slovenski junaki. Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 45. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 61–72. Videolectures.
  2009
  Infrastruktura slovenistične literarne vede. Infrastruktura slovenščine in slovenistike.Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja, 28). 161–69.
  2010
  Nagrada kresnik 2010. Sodobna slovenska književnost (1980–2010). Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja, 29). 93–99.
  2012
  Gorenjska v slovenski književnosti. Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 48. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 45–54. Videolectures.
  2012
  Ekskurzija na Gorenjsko: Kranj, Žirovnica, Mojstrana (Sobota 7. julija 2012. Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 48. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  2012
  Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija. Prostor v literaturi in literatura v prostoru / Space in Literature and Literature in Space. SR 60/3: 431–42. Space and its Geographical Presentation in Slovene Historical Narratives. 443–55. Skupaj z Jernejo Fridl. Predobjava.
  2012
  Prostor v slovenskih literarnovednih študijah: Kritične izdaje klasikov. Prostor v literaturi in literatura v prostoru / Space in Literature and Literature in Space. SR 60/3: 271–82. Space in Slovene Literary Studies: Critical Editions of the Classics. Translated by Timothy Pogačar. 283–95. Predobjava.
  2013
  Slovenska literarna veda danes. SR 61/1: 3–5. Slovene Literary Studies Today. SR 61/1: 7–9. Predobjava.
  2013
  Slovenska literarna zgodovina danes. SR 61/1: 315–27. Slovene Literary History Today. SR 61/1: 329–41. Predobjava.
  2013
  Bibliografija kot podlaga za raziskovanje (Nekaj bibliografskih izkušenj). SR 61/1: 297–304. The Bibliographic Bases for Research (Some bibliographic experiences). SR 61/1: 305–313. Predobjava.
  2013
  Literarno nagrajevanje med kulturnim ritualom in strokovno objektivizacijo [slovenska predloga članka Processing Literary Prizes]. Skupaj z Urško Perenič.
  2013
  Processing Literary Prizes: Cultural Ritual and Scholarly Objectivization. Slovene Studies 34/1–2. 39–54. Skupaj z Urško Perenič, prevod Tim Pogačar.
  2014
  Začetki slovenskega feljtonskega romana. Norbert Bachleitner. Začetki evropskega feljtonskega romana. Ljubljana: Znanstvena založba FF in Alma mater Europaea. 123–180.
  2014
  Perspektive slovenske literarne zgodovine. 50. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF. 61–68.
  2014
  Literarno nagrajevanje na primeru kresnika. Jezik in slovstvo 59/2–3. 209–221. Skupaj z Urško Perenič. pdf
  2014
  Ozka grla sistema odprtega dostopa: Glasovi iz sveta = Bottlenecks in the Open-Access System: Voices from around the Globe. Marc L. Greenberg in 31 avtorjev; prevedel Miran Hladnik. Knjižnica 58/3 (2014). 77–92. Angleški izvirnik članka v Journal of Librarianship and Scolarly Communication 2/2:eP1126, prevod v ruščino na Подводные камни системы публикаций в открытом доступе: мнения в разных странах мира, Научная периодика: проблемы и решения 2014.
  2015
  O učbenikih. Jezik in slovstvo 60/3–4. 235–40. Predobjava na Wikiverzi.
  2015
  Kam slovenistika? Bilten ob štiridesetletnici pokrajinskih slavističnih društev. Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2015 (Zbornik SdS, 26). 100–109. Predobjava na Wikiverzi.
  2015
  Znanstveno vrednotenje slovenistike. Slavistična revija 63/3. 264–67.
  2016
  Prostori zgodovinske povesti na Geopediji. Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU. 207–22. Predobjava.
  2016
  Josip Lavtižar a wybory literaturoznawców. Komunikacja międzykulturowa: przekład / komparatystyka / teoria i historia literatury: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Ur. Monika Gawlak in Alina Świeściak. Katowice: Śląsk (Studia o przekładzie, 42). 473–84. — Slovenska predloga članka: Josip Lavtižar ali Kaj krmari literarno vedo.
  2016
  Fotografija v literarni vedi. Czytać, wędrować, być: Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi.. Ur. Magdalena Bogusławska, Joanna Goszczyńska, Jasmina Šuler-Galos. Warszawa: Wydział polonistiky Uniwersytettu Warszawskiego. 321–337. Predobjava Fotografija v literarni vedi na Academia.edu 2014.
  2016
  Vključevanje drugega in drugačnega v slovensko literarno zgodovino. SSJLK. Drugačno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 52. SSJLK: Zbornik predavanj. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 46–53. Predobjava daljše verzije članka.
  2016
  Zgodbe Prešernovih rokopisov. Slavistična revija 64/3. 217–39.
  2016
  Nova prešerniana. Slavistična revija 64/3. 241–68 (s soavtorji: Luka Zibelnik, Jana Kolar, Aleksander Bjelčevič).
  Errata k člankoma Zgodbe Prešernovih rokopisov in Nova prešerniana. Wikiverza.
  2016
  Ko že vsak nekaj piše (O popisovanju slovenskih knjig). Knjižnica 60/2–3. 53–66.
  2016
  Wikiji v izobraževanju: Po desetih letih izkušenj. Andragoška spoznanja 22/4. 73–83. Skupaj z Jernejem Polajnarjem.


  Strokovna dela

  Učbeniki

  1988 (soavtor s Toussaintom Hočevarjem) Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike. Ljubljana: Feniks. 152 str.
  Ocene:
  Obsežna polemika v zvezi s knjigo je zbrana v reviji Slava III/1 (1988): 3–47.
  David Stermole. Slovene Studies X/2 (1988): 214–15.

  1990 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti. Ljubljana: samozaložba. 168 str.

  1991 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (2. izdaja). Ljubljana: samozaložba. 199 str.

  1991 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (3. izdaja). Ljubljana: samozaložba. 200 str.
  Ocene:
  Denis Poniž: Miran Hladnik, Praktični spisovnik. Naši razgledi XL/954 (11. okt. 1991): 550.
  France Žagar: Priročnik za študij in strokovno pisanje. JiS XXX/5–6 (1990/91): 176–77.
  Zdzisław Darasz. Język polski LXXI/3–5 (1991): 284–287.
  Mihael Bregant: Miran Hladnik, Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja. Mladina = ISSN 0350-9346, št.16 (16. IV. 1991): 43.

  1994 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (4. izdaja). Ljubljana: samozaložba. 218 str.

  1994 (soavtor s Toussaintom Hočevarjem) Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike. Kranj. 148 str. (2. izdaja.) 58 KB besedila in zvok.

  1997 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (5., ponovno dopolnjena izdaja). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 286 str.

  2001
  Slovene. Eastern Europe Phrasebook. 3. izdaja. Lonely Planet. 511–36.

  2001 (soavtor s Toussaintom Hočevarjem) Slovenian for Travelers. CD-ROM, avdio CD in spletna stran, skupaj z Zoranom Triglavom in Aljošo Ocepkom.

  2002 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (6., spremenjena izdaja). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 311 str.
  Ocene:
  M[ilan] Vo[gel]. Delo 15. 2. 2002.
  Stanko Šimenc: Abc strokovnega pisanja. Delo – KL 2. sept. 2002, str. 10.
  2013 Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. Ur. Željko Kozinc. [Gorenjska: France Prešeren, Ivan Tavčar, Fran Saleški Finžgar, Janez Jalen, Anton Tomaž Linhart, Janko Kersnik, Karel Mauser, Pavle Zidar, France Balantič, Matija Čop, Tone Svetina, Josipina Urbančič Turnograjska, Janez Mencinger, Josip Vandot, Simon Jenko, Rudi Šeligo, Tone Čufar, Ivan Hribovšek, Rudolf Maister] Radovljica: Didakta. 116–85.
  2014 Nova pisarija: Strokovno pisanje na spletu. Wikiknjige: Odprte knjige za odprt svet.
  2016 Nova pisarija: Strokovno pisanje na spletu. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2016.


  Uredništvo strokovnih knjig

  1992
  Pravila za atletska tekmovanja. Tehnični urednik. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije in Združenje atletskih sodnikov Slovenije. 156 str.

  1992 Slovenski jezik s književnostjo: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za študijsko leto 1991/92. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 169 str.

  1994 Slovenski jezik s književnostjo: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za študijsko leto 1993/94. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 170 str.

  1995-
  Urednik literarnih in slavističnih strani na internetu.

  1995–2001
  Urednik fakultetnih učbenikov.

  1995- Diplomske naloge iz slovenske književnosti [skupaj s Primožem Jakopinom].
  1996
  Pravila za atletska tekmovanja. 3. popravljena izdaja. Tehnični urednik skupaj z Jožetom Hladnikom. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije in Združenje atletskih sodnikov Slovenije. 170 str.

  1996 Slovenščina: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 129 str.

  1997
  Priročnik za atletske sodnike: napotki iz prakse. Tehnični urednik skupaj z Jožetom Hladnikom. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije in Združenje atletskih sodnikov Slovenije, 1997. 51 str.

  1997 Slovenščina: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 129 str.

  1998 Novice Oddelka za slovanske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ali Kronika ljubljanske slavistike 1996–1998, ko je bil predstojnik Miran Hladnik. Ljubljana: Odddelek za slovanske jezike in književnosti. 206 str.

  1998 Slovenski jezik s književnostjo: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost. Skupaj z Ireno Novak-Popov. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 132 str.

  1999-
  Urednik literarnovedne diskusijske skupine SlovLit; arhiv sept. 1999–feb. 2000.

  1999- Zbirka slovenskega zgodovinskega romana [skupaj s Primožem Jakopinom].

  1999- Zbirka slovenske kmečke povesti [skupaj s Primožem Jakopinom].

  2000 (skupaj z Gregorjem Kocijanom) Literarnovedno srečanje ob 100-letnici rojstva prof. dr. Antona Slodnjaka. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

  2003 Fran Levec: Slovensko slovstvo. Gorica 1871/72. (Skupaj z Dragijem Stefanijo.)

  2004–2006 Uredništvo Kronike SDS in spletnih strani Slavističnega društva Slovenije. Št. 47–68.

  2006 Fran Jaklič – Podgoričan (1868–1937). Ur. Anka Novak in Miran Hladnik. Dobrepolje: Občina. 48 str.

  2006- WikiProjekt Slovenski literarni zgodovinarji. Gl. tudi Seznam slovenskih literarnih zgodovinarjev.

  2008 4. slovensko-hrvaško slavistično srečanje (Jeruzalem v Slovenskih Goricah 13. in 14. junija 2008): Povzetki predavanj. Ljubljana: FF. Ur. Miran Hladnik in Vesna Požgaj-Hadži.

  2009 Mišače Rok Gašperšič: Mišače in rodbina Pegam: Monografija vasi. Mišače: SZ. 351 str.

  2010- Slovenska literatura na internetu: Seznam daljših digitaliziranih besedil iz zbirk dLib, Wikivir, Luina, Jakopina, Hladnika ... [skupaj s Primožem Jakopinom], Slovensko leposlovje na spletu [skupaj z Mihaelom Simoničem], 2012-.

  2010- Portal:Literatura.
  2013 Partizanski in drugi kulturni spomeniki [skupaj z Miro Hladnik]. Geopedija.
  2013 Tematska številka ob 80-letnici Gregorja Kocijana. Jezik in slovstvo 58/1–2. 164 str.
  2013 Literarni spomeniki. Geopedija.
  2013 Literarne poti. Geopedija.
  2014 Dogajališča zgodovinskih romanov. Geopedija.
  2014 Liber amicorum: Helgi Glušič in Matjažu Kmeclu ob 80-letnici. Jezik in slovstvo 59/2–3. 241 str.
  2015 Jože Hladnik, Spomini na otroštvo, vojna leta in čase po njih. 118 str.
  2015 Fran Jaklič – Podgoričan (1868–1937). Ur. Anka Novak in Miran Hladnik. Dobrepolje: Občina. 48 str. [Ponatis brošure iz leta 2006.]


  Uredništvo leposlovnih knjig s spremno besedo

  1981 Josip Vandot, Izbrana mladinska beseda, 1. Ljubljana: Mladinska knjiga. 239 str. (spremna beseda V svetu Vandotove planinske pripovedke in opombe 229–239).

  1981 Josip Vandot, Izbrana mladinska beseda, 2. Ljubljana: Mladinska knjiga. 238 str. (Preglednica življenja in dela Josipa Vandota in opombe 235–238).

  1982
  Antona Pretnarja Zbranih grafomanij 1. snopič: Komentirana izdaja (Zbrane grafomanije slovenskih pesnikov). Tržič, Kranj, Ljubljana, Krakov: samozal. 147 str. (predgovor 4–10, komentarji med besedilom).

  1983
  A. Pretnarjevih Zbranih grafomanij 2. zvezčič (Zbrane grafomanije slovenskih avtorjev). Ljubljana: samozal. 261 str. (uvod 1–4, komentarji med besedilom).

  1990 Fuk je Kranjcem v kratek čas: Antologija slovenske pornografske poezije. Ljubljana: Krt. 167 str. (Knjižna zbirka Krt, 77). Opombe 139–167. Sourednik z Marjanom Dolganom.

  1991
  Recept mohorjanske zgodovinske povesti. Ivan Zorec, Beli menihi: Povest iz prve polovice XII. stoletja: Prva knjiga: Ustanovitev samostana, Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (Zbirka slovenska povest, 2). 177–184.

  1991
  Z zgodovinskim romanom čez strankarskega nasprotnika. Miroslav Malovrh, Opatov praporščak: Zgodovinska povest. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (Zbirka slovenska povest, 7). 156–163.

  1993 Slava VI/2 (1992/93). 106 str. (spominska številka za Toneta Pretnarja)

  1993 Fuk je Kranjcem v kratek čas: Antologija slovenske pornografske poezije s pripovednim dodatkom. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: Mihelač. 203 str. Opombe 143–193. Sourednik z Marjanom Dolganom. 67 KB.
  Več ocen v raznih časopisih.

  1993 Stkal sem ga iz štirih norih rim (Antona Pretnarja Zbranih grafomanij 3. zvezek). Ljubljana: Slava. 214 str. (uvod 5–13, komentarji med besedilom).

  1995- Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. Urednik. Splet.

  2007- Projekt Wikivir: Slovenska leposlovna klasika. Wikivir.


  Članki v strokovnih revijah in zbornikih ter spremne besede v knjigah

  1982
  "Mladini in prostemu narodu v poduk in zabavo": Poljudna mladinska literatura 19. stoletja v slovenščini. Otrok in knjiga 16: 27–33.
  1983–84
  Ivan Cankar, Hlapci (Drama v petih aktih): Poskus učbeniškega poglavja za 3. razred srednje šole. JiS XXIX: 40–42.
  1983–84
  (soavtor s T. Pretnarjem) Gradnikov sonet Očetov sence in zbirka Večni studenci. JiS XXIX: 312–313.
  1987
  Pomenljivost naslova in dvojna ironija [Interpretacija Cankarjevega Ponesrečenega feljtona]. Slava I/1: 7–9.
  1987
  Kmečka povest: Gradivo za slovar literarnoteoretičnega izrazja. Slava I/2: 134–136.
  1987
  Računalnik za slavista. Slava I/2: 178–182.
  1988
  (soavtor z Julio Bates, Sabino Grahek, Urško Krevs in Matejo Povalej) Pisati – kako in čemu? Slava II/2: 215–221.
  1988
  Kaj je to kič? Otrok in knjiga 25: 5–9, 59–77.
  1988
  Kaj se izlušči iz želoda? [Interpretacija pesmi Želod Gregorja Strniše]. Slava II/plus, posebna številka Slave ob tekmovanju za Cankarjevo priznanje: 24–26.
  1988
  Kako je z dolžino slovenske daljše pripovedne proze. Slava II/2: 171–174.
  1989
  Feljton. Enciklopedija Slovenije, 3. Ljubljana: MK, 1989. 95. Varianta pod naslovom Podlistek v Slavi III/1 (1988/89): 105–106.
  1989
  Alojz Gradnik. Enciklopedija Slovenije, 3. Ljubljana: MK, 1989. 367–68. Skupaj s Tonetom Pretnarjem.
  1990
  Pisanje kot popoldanska obrt ali Napake slovenskega žanrskega pisanja: Domači prag. Šola kreativnega pisanja, ur. Andrej Blatnik (Zbirka Aleph, 25). Ljubljana: Aleph. 125–136.
  1991
  Matjaž Kmecl. Enciklopedija Slovenije, 5. Ljubljana: MK. 107.
  1992
  Matija Malešič. Enciklopedija Slovenije, 6. Ljubljana: MK. 385.
  1992
  Miroslav Malovrh. Enciklopedija Slovenije, 6. Ljubljana: MK. 387.
  1992
  20 let kmečke povesti Ivana Sivca. Ivan Sivec, Pesem njenih zvonov. Ljubljana: Mihelač (Zbirka slovenska povest, 11). 141–146.
  1992
  Ivan Pregelj v službi Mohorjeve. Ivan Pregelj, Mlada Breda. Ljubljana: Mihelač (Zbirka slovenska povest, 16). 141–147.
  1993
  Slovenska humoristična povest. Fran Milčinski: Gospodična Mici. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 21). 63–69. ppt
  1993
  Srečko Kosovel, Kons 5. Šolska ura s Kosovelovo Kons. 5: Didaktične skice. Ljubljana: Zavod R Slovenije za šolstvo in šport. 26–30 (ponatis iz JiS XXXII/4 (1986/87): 112–114), 2. izdaja 1994.
  1993
  Prežih žanrski pisatelj? Prežihov Voranc 1893–1993: Zbornik prispevkov s simpozija ob 100-letnici rojstva. Maribor: Kulturni forum (Zbirka Piramida, 1). 43–61. – V skrajšani obliki pod naslovom Proletarski, nacionalni, žanrski. Razgledi 18 (1001) 1. oktobra 1993. 36–39.
  1993
  Mohorjeva in njeno leposlovje. Primorska srečanja 1993: 134–138.
  1993
  Ivan Matičič. Enciklopedija Slovenije, 7. Ljubljana: MK. 22.
  1994
  Narte Velikonja. Világirodalmi lexikon. Budimpešta: Akadémiai Kiadó. 539–40.
  1994
  Josip Vandot. Világirodalmi lexikon. Budimpešta: Akadémiai Kiadó. 386–87.
  1994
  Čampova idilična povest Mlin v grapi. Ivan Čampa, Mlin v grapi. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 32). 79–84.
  1994
  Fran Jaklič v slovenski literarni zgodovini. Fran Jaklič, Peklena svoboda. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 33). 165–73.
  1994
  Zgodovinska povest o verskih bojih na Slovenskem. Andrej Budal, Križev pot Petra Kupljenika: Zgodovinska povest. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 33). 77–83.
  1995
  Povest. Enciklopedija Slovenije, 9. Ljubljana: MK. 205.
  1996
  Kersnikova povest Jara gospoda. Janko Kersnik, Jara gospoda. Ljubljana: Karantanija. 97–120.
  1997
  Scherber, Peter. Enciklopedija Slovenije, 11. Ljubljana: Mladinska knjiga. 11–12.
  1997
  Slavistična revija. Enciklopedija Slovenije, 11. Ljubljana: Mladinska knjiga. 129.
  1997
  Šilihov mladinski roman Beli dvor [830 KB]. Gustav Šilih, Beli dvor. Velenje: Pozoj; Ljubljana: Karantanija (Zbirka Lastovka: Najlepše zgodbe sveta). 441–56.
  1997
  Protestanti v slovenskem zgodovinskem romanu. Evangeličanski koledar za navadno leto 1997. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji. 115–23.
  1997
  Turška zgodovinska povest in Sivčeva Svatba. Ivan Sivec: Krvava grajska svatba: Povest iz turških časov iz Mengša. Mengeš: ICO (Slovenska zgodovina, 1). 183–86.
  1998
  Jara gospoda kot zgodba o ljubezni. Zbornik Slavističnega društva Slovenije: Janko Kersnik in njegov čas: Strokovno posvetovanje slavistov v Kranju 2.–4. oktober 1997. Ljubljana: Zavod za šolstvo. 39–44. [Skrajšana verzija spremne besede k ponatisu povesti iz leta 1996.]
  1998
  Slovenistika na razpotju. Srečanja 1. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 5–8.
  1999
  Slovenska literarna veda med kulturo, znanostjo in šolo. Zbornik slavističnega društva Slovenije, 9: Razpotja slovenske literarne vede: Slovenski slavistični kogres, Murska Sobota, 1.–3. oktober 1998. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: SDS in Zavod za šolstvo. 21–30. —Delna objava v Razgledi 20/1123 (28. okt. 1998): 11–13.
  1999
  Ravnoteža s jezikoslovljem: Ljubljanski sveučilišni studij slovenske književnosti. Vijenac (Zagreb) VII/140 (15. junija): 7. [Referat Ljubljanski univerzitetni študij slovenske književnosti v hrvaščino prevedla Milojka Jakomin Granić.]
  1999
  Šaljiva zgodba. Enciklopedija Slovenije, 13. Ljubljana: Mladinska knjiga. 6.
  1999
  Trivialna literatura. Enciklopedija Slovenije, 13. Ljubljana: Mladinska knjiga. 345.
  2000
  Književnost in jezik. Posvet o programih in metodah književnega pouka. Primerjalna književnost XXIII/2 (Dodatek), 26–28.
  2001
  Ljubljanski univerzitetni študij slovenske književnosti. Srečanja 2: Zbornik referatov s Prvega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 109–12.
  2000
  Vašte, Ilka. Enciklopedija Slovenije, 14. Ljubljana: Mladinska knjiga. 154.
  2001
  Zorec, Ivan. Enciklopedija Slovenije, 15. Ljubljana: Mladinska knjiga. 224.
  2002
  Ravljen, Davorin. Enciklopedija Slovenije, 16. Ljubljana: Mladinska knjiga. 173.
  2002
  Cooper, Henry. Enciklopedija Slovenije, 16. Ljubljana: Mladinska knjiga. 30.
  2002
  Pa začnimo pri Krpanu. Sodobnost 66/2. 227–37. — Radio Slovenija, 3. program 10. in 15. 4. 2003.
  2002
  Druge vas junake [o slovenskih junakih]. Sodobnost 66/3. 375–85.
  2002
  Ni take je [o junakinjah]. Sodobnost 66/4. 501–11.
  2002
  Sto milj do domačije [o tujem]. Sodobnost. 66/5. 652–62. Ponatis v Esej na maturi 2003. Ur. Vinko Cuderman idr. Ljubljana: Gyrus. 217–22.
  2002
  Dela vitezov junaške [o Miroslavu Malovrhu]. Sodobnost. 66/6. 785–95.
  2002
  Biti v kranjskih klasikov števili [o Kersnikovi Jari gospodi]. Sodobnost. 66/7. 949–60.
  2002
  Razmerje med slavistiko in slovenistiko na ljubljanskem primeru. VII. nemzetközi szlavisztikai napok, 2002. május 24-25 [Slovanski dnevi v Szombathelyju]. Ur. Gadányi Károly. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2002 (Studia Slavica Savariensia, 1/2). 142–150.
  2002
  O spremenjeni vlogi literature, literarne vede in literarne vzgoje. [Referat na simpoziju Wissenschaftsdialog in Südosteuropa: Forschunginitiativen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Bukarest 12.–14. April 2002.]
  2002
  Zur veränderten Rolle von Literatur, Literaturforschung und Literaturstudium. Mitteilungen des Humboldt-clubs Rumänien, 6. Prevod Peter Scherber. Bukarest: Universitatea din Bucuresti (Ars Docendi). 22–26. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik2.pdf.
  2002
  Troje podob domačega in tujega. Zbornik Slavističnega društva Slovenije: Nacionalno, regionalno, provincialno. Ur. M. Jesenšek. Maribor: SDS, 2002. 96–111.
  2002
  Alamut in slovenski nacionalni interes. Filozofija na maturi IX/24 (2002), 42–49.
  2003
  Slovenska literatura in literarna veda na internetu. Zbornik referatov z Drugega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja. Ljubljana: Oddelek za slavistiko. 141–55.
  2003
  Uvod. Slovenski roman. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko (Obdobja 21). XI–XIX. (Skupaj z Gregorjem Kocijanom.)
  2005
  Zakaj selitev Alojza Gradnika s papirja na zaslon. Znanstvene izdaje in elektronski medij. Ur. Matija Ogrin. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2005 (Studia litteraria). 91–99.
  2004
  Slovene Language, Literature and Culture on the Internet. Die erweiterte Europäische Union und Südosteuropa: 33. ABDOS Tagung, Kiel; 24.–26. maj 2004. Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, 2005 (Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung, 33). 54–58. Prosojnice za predavanje.
  2005
  Luteranci, rokovnjači in pesniki. [Kranj v slovenskem zgodovinskem romanu]. Kranjski zbornik. Kranj: Občina, 2005. 169–180. Tudi v: Kranjska knjiga: Pesmi, zgodbe, pričevanja. Ur. France Pibernik. Ljubljana: Slovenska matica, 2008. 334&ndash:39.
  2005
  Malo po slovensko malo po nemško: Luiza Pesjakova. Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ur. Alenka Šelih. Ljubljana: Tuma in SAZU, 2007 (Razprave, 22). 39–43.
  2005
  Prva dama slovenskega ženskega romana: Pavlina Pajkova. Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ur. Alenka Šelih. Ljubljana: Tuma in SAZU, 2007 (Razprave, 22). 65–68.
  2005
  Tavčarjeva Visoška kronika. Esej na maturi 2006. Vinko Cuderman idr. Esej na maturi 2006: v vrtincu zločina in krivde (Zbirka Matura 2006). Ljubljana: Intelego, 2005. 61–105. V skrajšani obliki v: Ivan Tavčar. Visoška kronika. Ljubljana: Delo; Intelego; Študentska založba, 2006 (Domača branja). 195–225.
  2005
  Fenomen Bartol in metafora Alamut. Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana 85/3 (2005/06). 11–16.
  2005
  Das Dilemma der Nation: Vladimir Bartols Alamut. Prev. Madita Šetinc Salzmann. Salzburger Festspiele 2005: Alamut. 20–23.
  2005
  Geslo Alojz Gradnik za spletni leksikon NEDWEB: Literature in context (v delu).
  2006
  Fran Jaklič v slovenski literarni zgodovini. Fran Jaklič – Podgoričan (1868–1937). Ur. Anka Novak in Miran Hladnik. Dobrepolje: Občina. 39–46.
  2006
  Zum Konzept der Nation im slovenischen historischen Nachkriegsroman. Geschichte (ge)brauchen: Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. Berlin: Frank & Timme. 261–67.
  2006
  Sodobna slovenska literatura in elektronski viri / Contemporary Slovene Literature and Electronic Sources. Almanah Svetovni dnevi slovenske literature / Almanac World Festival of Slovene Literature. Ur. Alojzija Zupan-Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006. 20–23.
  2006
  Slovenski slavistični kongres v Zagrebu. Preseganje meje: Slovenski slavistični kongres. Ljubljana: SDS, 2006 (Zbornik slavističnega društva, 17). 9–12. Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/001765.html.
  2007
  Wikipedija v izobraževalnem procesu. Predavanje na konferenci Poslovna raba interneta – "Social networking" 31. jan. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/wikivizobr.html.
  2007
  Biti pismen danes. Didakta sept.–okt. (št. 108–109) 2007. 9–11.
  2008
  Gradnikova pisma. Predavanje na Primorskih slovenističnih dnevih 18. aprila. Primorska srečanja 31/312–313: 74–81.
  2008
  Trubar in internet. Predavanje na simpoziju Trubar in internet 30. maja v Mariboru. Gl. tudi objavo v Locutio 42 in v reviji Stati inu obstati 2008/7–8: 20–29.
  2008
  Kako selimo slovensko književnost na splet. Jutranje predavanje na XLIV. SSJLK 7. jul. Zbornik SSJLK. Ljubljana: FF UL. 164–67.
  2009
  Slovenski slavistični kongres 2006 v Zagrebu. Referat na 3. slovensko-hrvaškem srečanju v Opatiji 7. aprila 2006. Zbornik 3. slovensko-hrvaškega srečanja. Zagreb: Filozofski fakultet. 257–62.
  2008
  Koroški literarni žanri. Slovenska predloga za geslo Literarische Gattung v Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten / Koroška, von den Anfängen bis 1942 (ESKK), ur. Katja Sturm-Schnabl in Bojan-Ilija Schnabl. Dunaj: Böhlau Verlag, [2014]
  2008
  Slovene student projects in Wikipedia and Wikisource. Referat na 3. regionalni konferenci Wikimedije v Beogradu 20. decembra 2008.
  2009
  Gradnikovi jugoslovanski stiki. Referat na 4. slovensko-hrvaškem srečanju v Jeruzalemu 14. junija 2008. Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Ljubljana: FF. 221–29.
  2009
  Za elektronsko knjigo. Šolska knjižnica 19/2–3. 126–33.
  2009
  Slovenska književnost na Filozofski fakulteti 1919-1979-2009. Slovenistika: Pogledi na eno od ustanovnih strok Univerze v Ljubljani ob njeni 90-letnici. Ljubljana: Znanstvena založba FF. 30–49.
  2009
  Gesla apokrifi, bestseler, (kič,) (kolportaža,) kmečka povest, množična literatura, ljubezenski roman, mohorjanka, planinska povest, poljudna literatura, popularna književnost, punk, subliteratura, šala, šaljivka, športni roman, šund, trivialna literatura, uporabna literatura, večerniška povest, zabavna literatura, zgodovinski roman, značajevka, ženski roman, žanr, žanrska književnost. Leksikon Literatura. 5. izdaja. Ljubljana: CZ, 2009 (Mali leksikoni Cankarjeve založbe).
  2010
  Kranjski tiski do druge svetovne vojne. Daljša verzija članka, pripravljenega za Jubilejni Kranjski zbornik. Ur. Beba Jenčič. Kranj: Občina, 2010. 194–200.
  2010
  Turki v slovenski zgodovinski povesti. Slavia Meridionalis 2011 (Varšava), 253–63, in za češki prevod v Slovanský jih.
  2011
  Turci ve slovinské historické povídce. V češčino prevedel Petr Mainuš. Slovansky jih XI/1. 7–15.
  2010
  Roman soseske. Prežihov Voranc. Jamnica: Roman soseske. Skupaj z Urško Perenič. Ljubljana: Študentska založba, 2010 (Beletrina). Varianta objave pod naslovom Branje Jamnice v času socialnih sprememb. Jezik in slovstvo 55/3–4. 5–15.
  2010
  Teža spletne slovenistične literarne vede. Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov: Zbornik prispevkov. Posvetovanje sekcije za visokošolske in specialne knjižnice 28. okt. 2010. Ur. Igor Zemljič in Maja Božič. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. Prosojnice za predavanje.
  2010
  Književna dela v Wikipediji. (V soavtorstvu s Kristino Šter in Alenko Šauperl.) Knjižnica 54/4 (2010). 63–82.
  2011
  Imena popularnosti. Referat na simpoziju Popularni žanri v slovenski književnosti v Idriji 3. marca. Idrijski razgledi 57/1 (2012). 80–88. Prosojnice.
  2011
  Narečna književnost. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Prosojnice za predavanje v Monoštru.
  2011
  Slovenski viteški roman. Vitez, dama in zmaj: Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem, 1: Razprave. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 275–82. [Daljša verzija članka, pripravljenega za zbornik o viteštvu na Slovenskem.] Prosojnice.
  2012
  Wikiji in šola. Slavistika v regijah: Zbornik Slavističnega društva Slovenije. Ljubljana: SDS. 212–218. Wikiverza.
  2012
  Prost dostop in znanstvena komunikacija v globalni skupnosti znanstvenikov. Prispevek za članek Open Access and Scholarly Communication in a Global Community of Scholars, ki ga pripravljajo Marc L. Greenberg, A. Townsend Peterson in Ada Emmett, kjer bo uporabljen v skrajšani obliki v prevodu Marca L. Greenberga. Wikiverza.
  2012
  Digitalna humanistika na Slovenskem, AirBeletrina, rubrika Esej. 10. dec., od 12. dec. 2013 dostopno na Wikiverzi.
  2012
  Peter Butkovič. Geslo za SBL, Wikipedija, prosta enciklopedija.
  2012
  Peter Bohinjec. Geslo za SBL; Wikipedija, prosta enciklopedija.
  2012
  Narrative literature (historical). Geslo za ERNIE: The Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe.
  2012
  Narrative literature (other). Geslo za ERNIE: The Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe.
  2012
  Slovene historical fiction. Wikipedia: The Free Encyclopedia.
  2013
  Slovene fiction. Wikipedia: The Free Encyclopedia.
  2015
  Literarna utopija in antiutopija pri Slovencih. [Članek na osnovi predavanja ob razstavi Alenke Pirman Zbrana dela v Mednarodnem grafičnem centru v Ljubljani, Rožnik 17. jan.]
  2015
  Kranjski leposlovni tisk po drugi svetovni vojni. Kranjski zbornik. Kranj: Mestna občina. 184–92. Predobjava na Wikiverzi.
  2015
  Jože Čampa (1893, Strmica na Blokah – 1989, Ljubljana), Na mrtvi straži: Roman z Bloške planote. Jože Čampa, Na mrtvi straži, 4. Ljubljana: Math. Skupaj z Urško Perenič.
  2015
  Slovenski jezik v znanosti. Wikiverza. [Posvetovanje v Mariboru 24. nov.]
  2015
  dLib in slovenska književnost. Wikiverza. [Simpozij ob 10-letnici dLiba, Mestni muzej v Ljubljani 2. dec.]
  2016
  Spremna beseda. Josip Lavtižar, Junaška doba Slovencev. Križe: Kulturno društvo Kruh. 149–72. Predobjava.
  2015
  44. člen ali dediščinarji proti javnemu interesu. Umetnostna kronika 49 (2015). 1–3. Predobjava na Wikiverzi.

  Znanstvene in strokovne ocene

  1979–80
  Prispevek zgodovini sodobnega slovenskega pesništva. [F. Pibernik, Med tradicijo in modernizmom]. JiS XXV: 182–183.
  1980
  Demitizacija poezije [Simpozij o Otonu Župančiču]. Delo – KL 6. marca.
  1980
  Pisanje o pisanju [A. Inkret, Novi spomini na branje]. Delo – KL 17. okt.
  1980
  Pripovedovalec in pripoved [o Dolganovi naratološki knjigi]. SR XXVIII: 234–236.
  1980
  Tragičen ali grotesken avtor? [Taras Kermauner, Od tragedije do groteske]. Delo – KL 21. sept.
  1981–82
  Dušan Pirjevec, Strukturalna poetika. JiS XXVII: 89–91.
  1981
  Dileme neke obetavne zbirke: Janeževa knjiga o Franu Levcu v druščini Znamenitih Slovencev. Delo – KL 5. marec.
  1982
  Obsežni delovni obračun [F. Zadravec, Elementi slovenske moderne književnosti; Umetnikov črni piruh]. SR XXX: 335–341.
  1982
  Slovenska zvrstna besedila. SR XXX: 344–347.
  1982
  Strokovni besednjak: smučati (se). Smučanje III–ž: 11.
  1983
  (soavtor s T. Pretnarjem) Roman Jakobson in Slavistična revija. SR XXXI: 51–53.
  1983–84
  Osemnajsti zvezek Literarnega leksikona [D. Rupel, Literarna sociologija]. JiS XXIX: 108–110.
  1983–84
  Slovenski biografski leksikon – 13. zvezek. JiS XXIX: 146–147.
  1984
  Kratka pripovedna proza. SR XXXII: 62–64.
  1985–86
  (soavtor z M. Bigginsom) Temeljno delo ameriške slovenistike [R. Lenček, The Structure and History of the Slovene Language]. JiS XXXI: 37–40.
  1988
  (soavtor s T. Pretnarjem) Trivialno v dolgi in daljši prozni pripovedi? Delo – KL 2. junija.
  1990
  Zadravčeva monografija. SR XXXVIII/2: 157–160.
  1992
  Na zvezdnih poteh [ocena na zavihku knjige]. Vlado Nartnik, Zvezdne poti: Poskusi novega branja slovenskih ljudskih pesmi. Kranj: Fondi Oryja Pála, 1991. Ponatis v Primorskih srečanjih XVII/131–132: 266.
  1995
  "Obljuba dela dolg" [ocena knjige Marije Stanonik Iz kaosa v kozmos: Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941–1945, 1995]. JiS XLI (1995/96): 284–88.
  1997
  Financiranje revij s področja humanistike. Slovenska nekomercialna periodika: Posvet zainteresirane javnosti. Ljubljana: DZS, 1997. 34–36.
  2001
  Priročniku na pot. Boris Kobeja, Priročnik za pisce strokovnih besedil: Znanstveni aparat. Koper: Visoka šola za management. v–vi.
  2004
  Vendarle tudi makiavelistični roman? [Slovenska predloga za oceno spremne besede Michaela Bigginsa k angleškemu prevodu romana Alamut; namenjeno objavi v Slovene Studies.]
  2005
  Nevertheless, Is It Also a Machiavellian Novel? [Michael Biggins, Against Ideologies. In: Vladimir Bartol, Alamut, Seattle: Scala House Press, 2004.] Slovene Studies 26/1–2 (2004): 107–115 (obj. sept. 2005). Pdf-verzija članka.
  2013
  Dopolnilo [članka Darka Dolinarja Primerjalna književnost na Slovenskem: Kratek pregled (PKn 36/2 (2013)]. Primerjalna književnost 36/3. 233, Dolinarjevo Pojasnilo na str. 234.


  Poljudni članki, strokovna poročila in literarne kritike, gradivo, polemika

  1972
  Dijakov dan. Delo 6. jan.
  1977
  Razmerje med erotičnim in estetskim. Tribuna 12/13: 9–10.
  1980
  Umetniško in družbeno izročilo Prežihovega Voranca. Mladina št. 13, 14, 15, 16.
  1980
  Za kulisami literarne polemike [O knjigi Treba li spaliti Kiša B. Krivokapića]. Delo – KL 9. okt.
  1980
  Gorje in blagor samozaložništva: Razmišljanje na koži novega domačega znanstveno fantastičnega romana. Delo – KL 17. jul.
  1980
  Mali junak in književnost za otroka: Vitan Mal, njegova najnovejša povest in nekaj malega iz splošnih dognanj. Delo – KL 24. april.
  1980
  Nagrobni kamen slovenske besede? Sporočilo koroškega pesnika Andreja Kokota. Delo – KL 26. jun.
  1980
  Naiva tudi v književnosti: O pisateljskem delu Minke Krvina s posebnim poudarkom na njeni povesti Breme resnice. Delo – KL 17. jan.
  1980
  Nepotrebno razburjenje: Odgovor Lojzetu Skoku. Naši razgledi, št. 22 (693): 648 [polemika].
  1980
  O čarovnici, o umetniku: Zgode in nezgode Pavleta Zidarja glede na njegov roman Jakobove sanje. Delo – KL 10. jan.
  1980
  Roman ali avtobiografija: O Komediji človeškega tkiva, knjigi Vitomila Zupana, ki je izšla pri CZ. Delo, 13. nov.
  1980
  V deželi ljubezenskih zgodb: O romanu Leopolda Suhodolčana Trenutki in leta, ki ga je izdala Cankarjeva založba. Delo – KL 31. jan.
  1980
  Zlati prah, kratke zgodbe za kratek čas: Zbirka črtic Bena Zupančiča v Novi slovenski knjigi. Delo – KL 13. marec: 14.
  1981
  Kritika tudi za preprostejšega bralca: Strah in groza slovensko-kapitolskih gosi pred resničnimi umetniki (Tema tedna: O slovenski kritiki). Delo: sobotna priloga 7. febr. [anketa].
  1981
  Mesto pisateljice: Ponatis romana Zofke Kvedrove Njeno življenje. Delo – KL 22. jan.
  1981
  O manj šolanem pametnem bralcu: Ugovori in pripombe na naslov piscev in uredništva. Delo – KL 7. maja [polemika].
  1981
  Pohvale vojaškemu slovarju: Ob prvi letošnji številki Slavistične revije z bogato literarno in jezikoslovno vsebino. Delo – KL 25. jun. (skupaj z V. Gjurinom).
  1981
  Tudi razburljive (znanstvene) novosti: Lingvistična in slovstvena tematika v Kopitarjevem zborniku. Delo – KL 1. okt. (skupaj z V. Gjurinom).
  1981
  Vaška zgodba in njen bralec: Povest Ivana Sivca Setev pomladnega vetra je izšla v kmečki knjižni zbirki. Delo – KL 29. jan.: 8.
  1982
  Kersnik in Tavčar pa kmečka tematika. Mladina 4. marca (št. 9): 33.
  1982
  Josip Vandot, Struje v naši mladinski književnosti. Otrok in knjiga, št. 13/14: 43 [uredniški uvod k ponatisu članka].
  1982
  "Tu sem že, odkar je Zemlja": Poročilo s celovškega seminarja o oblikovanju književnih besedil. Delo – KL 28. okt.: 10 (skupaj s T. Pretnarjem).
  1982
  Jesensko brstje Mladja: Ob 47. številki koroške literarne, družboslovne in umetnostne revije. Delo – KL, 4. nov.
  1982
  Nove najdbe pisem iz 17. stoletja: Trojni [pravilno: tretji] zvezek Slavistične revije prinaša nekatera zanimiva odkritja. Delo – KL 25. junij (skupaj z V. Gjurinom).
  1982
  O Levstiku in marsičem: Zbornik razprav v Slavistični reviji ob stopetdesetletnici Levstikovega rojstva. Delo – KL 7. maj (skupaj z V. Gjurinom).
  1982
  Odgovor, ki noče biti reklama, pa žal to je: Ugovori in pripombe. Delo – KL 14. maj [literarna polemika].
  1982
  Pentatevh za leto dni: Zapis o slovenskem literarnem branju – Kmečki knjižni zbirki. Delo – KL 15. jan.: 4 [leposlovne kritike: Katica Horvat, Zatrto hrepenenje; Ladislav Črnologar, Na gredi; Anica Zidar, Pomladne vode; Joži Munih-Petrič, Za kos kruha; Janez Švajncer, Tam, kjer dom stoji].
  1982
  Pretresljiva knjiga: O zborniku Dachau (z dokumenti in pričevanji), ki je izšel pri založbi Borec. Delo – KL 4. junij.
  1982
  Revija, ki prehiteva samo sebe: Prva letošnja številka Slavistične revije se začenja in končuje s poljsko temo. Delo – KL 29. jan. (skupaj z V. Gjurinom).
  1982
  Sreča slovenskega samoupravljalca: Zapis, ki noče biti reklama. Delo – KL 5. marec.
  1983
  Janez Strehovec, Imeti svojo revijo in delati zanjo: Zadrege pa tudi ustvarjalni nemir pri slovenskih strokovnih in kulturnih revijah. Delo – KL 13. okt. [anketa].
  1983
  Od Cankarja preko Prežiha do Šeliga: Ob prvi številki Slavistične revije, ki spet objavlja vrsto tehtnih razprav. Delo – KL 16. junij (skupaj z V. Gjurinom).
  1983
  Slavistična revija 3: Pošiljke iz tiskarne. Delo – KL 29. sept.: 7 (skupaj z E. Kržišnik).
  1983
  Trivialna literatura in njeni bralci: Uvodni poglavji iz novega zvezka Literarnega leksikona, ki izide pri DZS. Delo – KL 29. sept.: 10.
  1983
  Vprašanja realizma v književnosti: Slavistična revija (2) objavlja prispevke naše slavistike za svetovni kongres v Kijevu. Delo – KL 28. julij (skupaj z V. Gjurinom).
  1983
  Želja po raznolikosti in skupnem zanosu: 50., jubilejna številka koroške revije Mladje – Mnogo literarnih prispevkov, bogat likovni del. Delo – KL 8 sept.
  1983
  Gustav Šilih, Problematika mladinske književnosti. Otrok in knjiga, št. 18: 23–24 [uvod k ponatisu članka].
  1983
  Vrnite, prosim, podarjeno pesem: Urednika Gradnikovega Zbranega dela bralstvu. Dnevnik (sobotna priloga) 10. dec.: 15 (skupaj s T. Pretnarjem).
  1983
  [Dve pismi Borisa Pahorja 4. 12. 1972 in 23. 3. 1973]. V: Boris Pahor, Tržaški mozaik: Izbor občasnih zapiskov. Ljubljana: CZ. 72–76. Ponatis: Miranu Hladniku, 1–2. Pisma slovenskih književnikov o književnosti. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: MK, 2001 (Kondor, 298). 269–80; opombe 427–30.
  1984
  "Če kri sorodna v tebi se pretaka": Od rokopisa do knjižne podobe Gradnikovega Zbranega dela. Delo – KL 26. jan. (skupaj s T. Pretnarjem).
  1984
  Alojz Gradnik, Smučarska. Planinski vestnik XXXIV/6: 261–262 (skupaj s T. Pretnarjem).
  1984
  Jaz – nori Slovan. Koledar Družbe sv. Mohorja v Celovcu. 137–138 [o predavanju Tone Pretnarja o Cyprianu Kamilu Norwidu].
  1984
  Glas vpijočega v puščavi...: Jezikovno razsodišče. Delo – KL 20. dec.: 7.
  1984
  Posvetovanje o prevodni mladinski književnosti: Iz razprave ob referatih. Otrok in knjiga, št. 19: 52–56 [povzetek diskusije].
  1984
  Predlog za prilagoditev skupnih predmetov strokam. Tribuna XII/4 (23. marec): 5 (skupaj s T. Pretnarjem); ponatis v FF novice I/3 (marec), nepaginiran dodatek.
  1984
  Slovene Heritage in Kansas. Prosveta (Enlgihtenment: The Publication of Slovene National Benefit Society) LXXVI, 14. nov.: 3. Podoben članek Slovene Language and Cultural Activity in Kansas tudi v Ameriški domovini ali Amerikanskem Slovencu (?) v dec. 1984.
  1984
  Stanislaw Piskor, Wobec literatury popularnej (Katowice). Tak i nie. Tygodnik spoleczno kulturny, št. 23 (59), str. 6, 7. [intervju skupaj z drugimi ob simpoziju o popularni literaturi].
  1985
  Bibliografija znanstvenega in strokovnega dela Franca Zadravca: Ob šestdesetletnici. SR XXIII, 475–484.
  1985
  Slovenska krajevna imena: Leksikoni Cankarjeve založbe. Ljubljana, CZ. 355 str. [sodelavec informator za občino Kranj].
  1986
  Ta, ki uživa v kiču, uživa dodatno v zavesti uživanja (Teoretiki o kiču). Delo – KL 27. nov.: 5.
  1986
  Slovensko glasilo – mednarodno občilo: Pregled dvaintridesetega letnika Slavistične revije. Delo – KL 30. jan. (skupaj z V. Gjurinom).
  1986
  Besede urednikov Zbranih del. Knjižna panorama, št. 1, str. 6, 7 (skupaj s Tonetom Pretnarjem).
  1986
  Pustolovščine v Knjižnici: Pomenek z mag. Miranom Hladnikom [o pustolovski literaturi, zapisal Jaka Hawlina]. Trate, glasilo literarnega krožka na osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki XVI/61 (april), 18–21.
  1988
  Pripomba k spremni besedi. Delo – KL 26. nov.: 14 [pripomba k ponatisu Bartolovega Alamuta, izzvala polemiko].
  1988
  S pepelom se posipa avtor. Delo – KL 26. nov.: 14 [polemika].
  1990
  Priložnost za predstavitev nemškega slovenista: Nenavaden dogodek (v Nemčiji). Delo – KL 12. april: 13 [poročilo o podelitvi nagrade Petru Scherberju].
  1991
  Knjigi za literarne Slovence ali: dobro blago se samo hvali: Kako in kaj je z mojimi knjigami. Delo – KL 14. februar.
  1991
  Razvoj povestnih form na Slovenskem: Odlomek pred izidom: Beseda avtorja. Delo – KL 16. maj: 15.
  1991
  Nikoli nas ni razočaral, saj izhaja v vedno novih ponatisih: Jalen Jalen (1891–1966). Delo – KL 6. junij: 15.
  1991
  [Spremna beseda na zavihku]. Nada Matičič, Portret gospe Marije: Roman. Ljubljana: Prešernova družba.
  1992
  Tudi iz stolpa jezikovnega in stilskega eksperimenta je izhod [recenzija knjige Ivana Sivca, Ženin proti svoji volji]. Delo – KL 8. okt.
  1992
  Beseda o avtorju. Tone Pretnar, V sotočju Bistrice in Mošenika: Tržič v 100 slikah in 100 oktavah. Radovljica: Didakta. Zadnja stran.
  1992
  Tone Pretnar (9. avgust 1945 – 16. november 1992). glas 24. nov.
  1992
  Tonetu Pretnarju (9. avgust 1945 – 16. november 1992). Slovenske novice 4. dec.
  1992
  Grafomanija o epigramu: Tone Pretnar (1945–1992). Delo – KL 19. nov. 1992. 16. [Iz Antona Pretnarja Zbranih grafomanij, 1. snopič, 1982, 104–106.]
  1992–93
  Eno Tončkovo pismo iz leta 1985. Slava VI/2 (1992/93): 85–87.
  1993
  Ali se tujci lahko naučijo slovensko brati in govoriti? Seminar slovenskega jezika. Delo – KL 8. julija.
  1993
  Oddaja o Sloveniji na nemški TV. Delo 30. nov.: 8.
  1993
  Drastično izražanje in strupena duhovitost (Silvija Borovnik: Slovenija, moja Afrika). Razgledi 12. nov.: 21–22.
  1993
  "Dr. Bogataj" se preimenuje v "dr. A. Goba, jr." in se podpiše. Delo – KL 14. nov.: 6.
  1993
  Mednarodni slavistični kongres v Bratislavi in Slovenci na njem. Delo – KL 7. okt.: 14–15.
  1995
  Telefon: Ta zmešana Amerika. Delo: sobotna priloga 24. dec.: 36.
  1996
  Francu Zadravcu ob sedemdesetletnici SR XLIV/1: 3–5.
  1996
  Je že čas, da izstopimo?. Delo – KL. 4. april: 14. – Ponatis pod naslovom Odlocno zoper slovenscino v Novi Atlantidi III/9–10 (1996): 206–09.
  1996
  Kompaktirajmo (sklenimo) vrste proti zgoščenki; The "zgoscenka" hate page. – Ponatis pod naslovom Odlocno zoper slovenscino v Novi Atlantidi III/9–10 (1996): 204–05.
  1996
  O računalnikih in slavistih. PC&mediji II/4: 68. – Ponatis pod naslovom Odlocno zoper slovenscino v Novi Atlantidi III/9–10 (1996): 209–11.
  1996
  Carlina acaulis* novemu slovenskemu jezikoslovcu.[Polemika z B. Debenjakom.] Delo – KL. 16. maja: 14.
  1996
  Po ikebani in kompavi še venec z napisom. [Polemika z B. Debenjakom.] Delo – KL. 20. junija: 14.
  1996
  Pred natanko desetimi leti (Dve pismi uredniku Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev). Slava IX/1 (1995/96): 38–40.
  1996
  Pet uredniških pisem Marje Boršnikove izpred treh devetletij (Ob 90-letnici njenega rojstva). Slava IX/1 (1995/96): 33–37.
  1996
  Nekaj WWW-strani za slaviste in neslaviste. Slava IX/1 (1995/96): 53–58.
  1996
  Še nekaj svetovnospletnih naslovov za humanistične potrebe. Slava IX/2 (1995/96): 136–40.
  1997
  Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Slovenska književnost. Oddelek za slovanske jezike in književnosti [interna brošura]. 8–9, 11–12.
  1997
  Priložnost za premislek o nadaljnji poti: Pri odprtih vratih ljubljanske Filozofske fakultete. Delo XXXIX/88 (17. april): 13, 16. [Intervju: spraševala je Marjeta Novak-Kajzer.]
  1997
  Biti Slovenec je luksuz. Večer 4. maja: 40. [Intervju: spraševala je Sabina Mihelj.]
  1997
  Spolupráce mezi lublaňskými a českými pracovišti. Rovnost (Brno) VII/126 (31. maja): 9. [Intervju: spraševal je Ivan Dorovský.] —Razširjena verzija pod naslovom Náš rozhovor v Pro přátele jižních Slovanů IX/6 (1997): 8–9.
  1997
  Čas veleva, da je treba čez plot: Slovenska literatura na internetu. Delo 18. jul.: 7). [Reportaža novinarke Sonje Merljak.]
  1998
  "Pokaži, kaj bereš pod klopjo!": Andrijan Lah lahkotno o lahki književnosti. Delo – KL. 5. feb.: 15.
  1998
  Kaj pa je tebe treba bilo ...": Knjiga, ki je po uredniški plati skrpucalo [Breda Pogorelec (ur.), Jezikoslovne in literarnovedne raziskave.] Delo – KL. 7. maja: 15.
  Gerhard Neweklowsky: Odziv. Delo – KL. 28. maja: 53.
  1998
  Računalniška slovenščina. Razgledi, št. 11/1114, 27. maja: 13–14; 12. junija 2006 dopolnjeno tudi za Radio Slovenije (oddaja Trojna spirala).
  1998
  Lahka književnost – izvedensko mnenje. Emzin VIII/1–2: 54–55.
  1998
  Profesorica Marija Žagar: In memoriam. Gorenjski glas 7. julija: 13.
  1998
  Ubiti očeta? Objavljeno delno v Peter Kolšek, Literarnozgodovinski virusi na slavističnem zborovanju, Delo – KL 8. okt.: 24; glej tudi Slovenska literarna veda med kulturo, znanostjo in šolo.
  1998
  Sindrom Mačkovih očetov. [Intervju. Spraševala Petra Vidali.] Večer 19. okt.: 11.
  1998
  Pozdravljena, Pošta zmagovalka. [Pisma bralcev.] Delo – KL 2. nov.: 11.
  1998
  Nezaslužena zaslužnost. Slava XI/2: Listek.
  2000
  Kadrovske zgode in nezgode [: Odziv na članek Borisa Paternuja Stvari so normalne in slovenske]. Delo – KL 10. feb.: 20.
  1999–2000
  Informativni in diskusijski prispevki v skupini SlovLit.
  2000
  Diskusijska skupina SlovLit. Vestnik UL XXXI/3: 8–9.
  2000
  "Navaditi se moramo na erotiko zaslona": Dr. Miran Hladnik, profesor književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, o (ne)pismenosti Slovencev. [Intervju. Spraševal je Andraž Gombač.] Primorske novice 15. sept. (št. 74): 20.
  2000
  France Prešeren and Slovenian identity / France Prešeren in slovenska identiteta. [Predavanje v Torontu 17. 9. in Edmontonu, 22. 9.]
  2000
  France Prešeren bi se po angleško pisal Joyce, njegov zoprnik Jovan Vesel – Koseski pa tudi: O proslavljanju Prešernove 200-letnice v Kanadi. Delo – KL 4. okt.: 29; Rodna gruda 47, št. 11/12, 56.
  2000
  Mnenja [o Francetu Prešernu]. Http://www.preseren.net/5-4_mnenja/5-4_miran_hladnik.asp.
  2000
  Korespondenca s Tarasom Kermaunerjem od novembra 2000 dalje. Gl. tudi Taras Kermauner: Pismo Miranu Hladniku, 1. Dialogi, 2: Hudogovori, pogovori. Ljubljana: SGM, 2001. 165–202.
  2001
  Martin Krpan je zasenčil Mlinarjevega Janeza: Problemi sodobne slovenske literarne zgodovine. [Odgovori na vprašanja Franceta Pibernika.] Delo – KL 10. okt.: 2.
  2001
  Meta Kušar z Miranom Hladnikom. Sodobnost, št. 11–12, 1364–80.
  2001
  [...] dva akademska mita. Diskusijski prispevek v forumu Slovlit 19. dec. Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2001/000348.html.
  2002
  Ena grenka čez Telekom. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/telekom.html.
  2002
  Ali imajo naši vedno prav? Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/nasi.html.
  2002
  Slovenisti in mednarodni slavistični kongres. Diskusijski prispevek v forumu Slovlit 11. febc. Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2002/000375.html in http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/kongres.html.
  2002
  Esejček o eseju za maturitetno rabo. Delo – KL 2. aprila 2002, 6.
  2002
  Humanistika in družboslovje v Jugovzhodni Evropi in kaj imamo pri tem Slovenci. Vestnik UL XXXIII/5–6. 17–19. V daljši obliki tudi na 3. programu Radia Slovenije, junija 2002.
  2002
  Učila me je najboljša profesorica. Zanimivi Kranjci: 50 intervjujev z zanimivimi in izjemnimi osebami, ki so Kranjci po rodu ali jih je pot kasneje pripeljala k nam. Ur. Zvezdana Čujovič. Izredna številka Mladih brazd, časopisa Srednje biotehniške šole v Kranju X/35. 40–42.
  2002
  Janko Kersnik je tudi danes vreden branja in spoštovanja: 68. Glasova preja o Janku Kersniku s Francetom Kersnikom in dr. Miranom Hladnikom. Spraševal je Miha Naglič. Gorenjski glas 4. okt. 2002. 15–17.
  Poročilo: Marta Lavrič, Naj "Kersnikovina" ostane skupaj v enem kosu. Rokovnjač, glasilo občine Lukovica IV/9 (2002), 4.
  2002
  O starikavem novorojencu. Delo – KL 23. dec. 2002. 1.
  2002
  Nam bo Alamut ubranil vstop v Nato?. Delo – KL 23. dec. 2002. 3.
  2002
  Irena Šumi: Pogovor na Inštitutu za narodna vprašanja.
  2003
  Peter Kolšek: Tukaj smo bolj zaradi reprezentativnih razlogov [Okrogla miza s sogovorniki na ljubljanski slovenistiki]. Delo 28. jun. 2003.
  2003
  Otrebljanje po slovensko. Rubrika Prejeli smo. Delo 19. 7. 2003. 7. [Odgovor na polemični zapis I. Grdine Slovarji, Delo menda 13. 7. 2003.]
  2004
  "Ne oslè kot ti": Alojz Gradnik in pesniška konkurenca. Delo 2. feb. 2004. 7.
  2004
  Vuk Čosić: Slovenski Gutenberg: pogovor: Miran Hladnik, slavist. Delo 19. jan. 2004. 10.
  2004
  Jaroslav Jankovič: Kaj je švercal Martin Krpan? Več 10. 4. 2004.
  2004
  Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, sedemdeset let. Slavistična revija LII/3 (2004). 259–62.
  2004
  Besed se tujih boj, ko hud'ga vraga. Računalniki in slovenščina, 1. Radio Trst, aprila 2004.
  2004
  Brez cetov teče vir mu Hipokrene. Računalniki in slovenščina, 2. Radio Trst, maj 2004.
  2004
  Al' prav se piše kaša. Računalniki in slovenščina, 3. Radio Trst, začetek junija 2004.
  2004
  Alamut in slovenski nacionalni ponos. 3. radijski program Ars. Okt. 2004.
  2004
  Srednja Dobrava in njena okolica: Informacije obiskovalcem ob dnevu odprtih vrat pri vselitvi družine Hladnik v novo hišo št. 3e enajstega septembra 2004.
  2004
  Nagovor mentorjem tekmovanja za Cankarjevo priznanje, Vrhnika 12. 11. 2004
  2004
  Nagovor mentorjem tekmovanja za Cankarjevo priznanje, Vrhnika 19. 11. 2004
  2004
  Nagovor za Miklošičeve dneve, Ljutomer 18. 11. 2004
  2005
  Nagovor ob odkritju spominske plošče Antonu Ocvirku na Žagi pri Bovcu 8. aprila 2005
  2005
  Nagovor ob podelitvi Cankarjevih priznanj na Vrhniki 13. 5. 2005
  2005
  Nagovor ob otvoritvi Škrabčevega simpozija v Novi Gorici 19. maja 2005.
  2005
  Gradnja družinske hiše: Graditeljski nasveti. Prirejena varianta objavljena v Moja Gorenjska VII/1–4 (marec), 26–35, VII/2 (april), 30–40, VII/3 (maj 2006), 35–42 in VII/5(sept.), 26–34.
  2005
  Akademik prof. dr. Franc Zadravec – 80 let. Delo 19. okt. 2005. 11.
  2005
  O izboru berila. Pripravljeno za novinarko Dela, ki pa je potem nenadoma ni več zanimalo.
  2005
  O nacionalnem. Odgovori na vprašanja Nine Šobe za neko publikacijo.
  2005
  O birokratski deželi Sloveniji. Nikamor poslano, napisano iz nemočne jeze.
  2005
  Kako je z večkulturnostjo v slovenski književnosti. Prispevek v rubriki Trojna spirala na Radiu Ars.
  2006
  Kaj nam sporoča Visoška kronika. Zvočni posnetek prispevka v rubriki Trojna spirala na Radiu Ars 26. 1. 2006.
  2006
  Prvi dami slovenskega ženskega romana, Pavlina Pajkova in Luiza Pesjakova. Zvočni posnetek prispevka v rubriki Trojna spirala na Radiu Ars 25. 3. 2006.
  2006
  Tatjana Lotrič: Kdo bo podedoval 300 slovenskih e-knjig. [Intervju o digitalni zapuščini Franka Luina]. Delo 20. jan. 2006. 16.
  2006
  Sv. Martin iz Toursa in Martin Krpan z Vrha. Prispevek v forumu Slovlit 2. maja. Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/001597.html.
  2006
  Ne joči za menoj, Sobotna priloga / Ali si že pripravil kovčke, Peter? / Od prevzema do prevzema in do končne zmage. Poslano 2. maja 2006 v PP 29 Sobotne priloge Dela, pa ne objavljeno.
  2006
  Primer Smolnikar. Diskusijski prispevek v forumu Slovlit 21. junija. Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/001686.html.
  2006
  Dnevnikova patrulja: Brez slovarja v rokah ne gre. Dnevnik julija 2006. [Odziv na članek 28. 6. 2006]; http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/001706.html.
  2006
  Nagovor nagrajencev tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Vrhnika 12. maja 2006. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/nagovor2006.html.
  2006
  Nagovor nagrajencem gorenjske regije na Cankarjevem tekmovanju, Celovec 24. 5. 2006. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/nagovorcelovec.html.
  2006
  Nagovor ob otvoritvi spominske plošče na rojstni hiši Marje Boršnik (24. 1. 1906 – 10. 8. 1982) v Borovnici 23. 9. 2006. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/borsnikovi.html. Tudi kot: 100-letnica rojstva dr. Marje Boršnik, Naš čas. (Borovnica), 3. nov. 2006, št. 331, 30.
  2006
  Vladka Tucovič, Preseganje meje: Pogovor s predsednikom Slavističnega društva Slovenije, Miranom Hladnikom. Delo – Književni listi 4. okt. 2006, 19. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/preseganje.html.
  2006
  Naš gost: Miran Hladnik. Radio Slovenija 1, oktobra 2006. [Spraševal je Gojko Bervar.]
  2006
  Nagovor ob kulturnem prazniku občine Videm Dobrepolje 9. 12. 2006. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/ojaklicu.html.
  2006
  Elektro Slovenija. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/elektro.html.
  2006
  Popis nepremičnin. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/nepremicnine.html. Tudi na Index prohibitorum.
  2007
  Slovenske železnice. Http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/zeleznice.html.
  2007
  Izjava o predsedniku SDS [So slovenski zamejci tujci?: žalostna zgodba o predsedniku slavističnega društva]. Delo 1. feb. 13.
  2007
  Večerni gost. TV Slovenija, februar. Spraševal je Sandi Čolnik.
  2007
  Jožef Žemlja, Prešernov rojak in sodobnik. Radio III. program junij. Tudi kot: Pozabljeni Prešernov rojak Jožef Žemlja. Gorenjski glas Snovanja 3. 8. 12–13.
  2007
  Wikipedija in slovenska humanistika. Radio III. program febr.
  2007
  Manj praznični Prešeren. Gorenjski glas 2. feb. 12–13.
  2007
  Božič: božič. Diskusijski prispevek na http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2007/002351.html.
  2007
  Cankarjevo tekmovanje. Diskusijski prispevek na http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2007/002297.html 23. okt. in http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2007/002307.html 28. okt.
  2007
  Z besedo in podobo: Ob 40-letnici smrti Alojza Gradnika (3. 8. 1882 – 14. 7. 1967). Gorenjski glas Snovanja 6. 7. 12–13.
  2007
  Wikipedija in Slovenci. Gorenjski glas Snovanja 13. 4. 12–13.
  2008
  Rajko z Rimske ceste: In memoriam Rajko Korošec (25. april 1957 – 24. maj 2008). Delo 11. junija. 19. Gl. tudi Slovlit.
  2008
  Trubarjevanju in drugim kulturnim mašam na rob. Diskusijski prispevek na Slovlitu 9. junija 2008.
  2008
  Gornik in planinka, še ter http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2008/002755.html. Diskusijski prispevek v Slovlitu 2. decembra in 12. nov. 2008.
  2008
  Elektro Gorenjska prijavil inšpekciji. Za Pisma bralcev v Gorenjskem glasu, oktober.
  2008
  E ali P?; nadaljevanje na http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2008/002790.html. Diskusijski prispevek o elektronskih in papirnatih knjigah na Slovlitu 9. in 11. decembra 2008; del tega tudi v debatni kavarni na Knjižnem sejmu v Ljubljani 28. 11., v Arsovem forumu na 3. programu Radia Slovenije 10. 12. in na TV 13.?? 12. 2008.
  2008-
  Kolesarske ture na Geopediji: Hotič-Slivna-Vače-Zasavska Sveta gora-Mošenik-Litija-Hotič, Šmartno-Obolno-Bukovica-Temenica-Mišji dol-Ježni vrh-Bogenšperk-Šmartno, Lisca iz Gračnice-Jurklošter-Gračnica, Okrog Čemšenika, Nad Vranskim, Ponikovska planota, Šentviška planota, Podgrad-Janče-Podgrad, Miramar in Sv. Ivan iz Trsta, Drožanje-Poklek nad Sevnico, Nad Pišecami, oz. sloj Moje kolesarske. Geopedija.
  2008
  Zgodovinski romanopisci: Rojstni kraji slovenskih zgodovinskih romanopiscev. Geopedija.
  2009
  Slovenska književnost na zaslonu. Delo – KL 28. 1. 2009. 21.
  2009
  Day of Miran Hladnik. A Day in the Life of the Digital Humanities. 18. marec 2009. (Nekoč dostopno na spletišču Univerze v Alberti.)
  2009
  Miha Naglič. Iz starih časov: Sklepno vprašanje. Gorenjski glas 30. 1. Prvi del prispevka Iz starih časov: Trubar in internet 26. 1.
  2009
  Ne za mite, čas je za igro: Dr. Miran Hladnik, literarni zgodovinar. [Intervjuval Igor Kavčič.] Gorenjski glas – Snovanja 6. februarja 2009, 10–11.
  2009
  Čudna pota neke korespondence. Gorenjski glas – Snovanja 3. nov. 2009, 12–13. Tudi kot spremna beseda h knjigi Sončna ura: Pisemska korespondenca Borisa Pahorja in Marije Žagar (1961–1996). Ur. Urška Perenič. Ljubljana: SM. 12–14.
  2009
  Nagrade. Nagovor ob podelitvi fakultetnih priznanj in študentskih Prešernovih nagrad 30. nov. 2009, zbornična dvorana UL.
  2009
  Gorenjska preteklost v zgodovinskem romanu. Gorenjski glas 29. decembra 2009. 12–14.
  2009
  Pomoč pri pripravi zbornika Slovenistika: Pogledi na eno od ustanovnih strok Univerze v Ljubljani ob njeni 90-letnici. Ur. Jerca Vogel. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
  2010
  Pomoč pri pripravi knjige Sončna ura: Pisemska korespondenca Borisa Pahorja in Marije Žagar (1961–1996). Ur. Urška Perenič. Ljubljana: SM.
  2010
  Uničevanje dokazov o fašizmu. Mladina 5. febr. 2010. 4.
  2010
  Peter Kolšek, Intervju: Miran Hladnik, literarni zgodovinar: Kar se prešteti da, preštejem. Delo 10. marec 2010. 17.
  2010
  S soncem obsijane Dobrave [besedilo in slike za zgibanko o Srednji Dobravi]. Pred natisom.
  2010
  Day of Miran Hladnik. A Day in the Life of the Digital Humanities. 18. marec 2010. (Nekoč dostopno na spletišču Univerze v Alberti.
  2010
  Stare kranjske knjige. Gorenjski glas – Snovanja 6. aprila 2010. 14. Tudi na Glasovem spletu.
  2010
  Kranjske knjige, liberalne in klerikalne: Stare kranjske knjige, 2. Gorenjski glas – Snovanja 4. maja 2010. 14. Tudi na Glasovem spletu.
  2010
  Leja Forštner, Intervju z Miranom Hladnikom. Sodobnost 74/4 (april 2010). 479–93.
  2010
  Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic 23. aprila. 26. 4. 2010 za pogovor na radijskem Valu 202.
  2010
  Kako vem, da so Slovenske železnice slabo vodene. Poslano 9. junija na Dnevnik, ki pa zapisa ni objavil.
  2010
  Kako se je kuhal letošnji kresnik. Gorenjski glas 7. julija 2010. 15.
  2010
  Medved plezal čez martuljške grebene: Le kako je našel čez Kačji jezik. Planinski vestnik 115/7. 23.
  2010
  Izgubljene dragocenosti: Stare kranjske knjige, 3. Snovanja 60, Gorenjski glas 17. avgusta 2010. Tudi pdf in na Glasovem spletu.
  2010
  O privatizaciji jezika. Odgovori Petru Kuraltu za članek v Mladini.
  2010
  Digitalni certifikati. Poslano avgusta na Delo, pa ne objavljeno.
  2010
  Nagovor ob ponatisu Jamnice. 8. tradicionalno srečanje na Prežihovi bajti, Kotlje 10. avgusta 2010.
  2010
  Zoper cerkev in v njen bran: Stare kranjske knjige, 4. Snovanja 61, Gorenjski glas 7. septembra 2010. 14. Tudi na Glasovem spletu.
  2010
  Urška P. Černe, Miran Hladnik: Dedič avantgardizma. Intervju. Literatura 22/233 (nov. 2010). 78–111.
  2010
  O pobudi za zamenjavo slovenske himne. Tudi na Slovlitu 25. 9. 2010.
  2010
  Pesnik? Ti pa v samozaložbo: Stare kranjske knjige, 5. Snovanja 62, Gorenjski glas 7. okt. 2010. Tudi na Glasovem spletu.
  2010
  Med drugo svetovno vojno: Stare kranjske knjige, 6. Snovanja 63, Gorenjski glas 21. okt. 2010. 16. Tudi na Glasovem spletu.
  2010
  Kaj nam danes govori Prežihova Jamnica. Snovanja 64, Gorenjski glas 2. nov. 2010. 13. Tudi na Glasovem spletu.
  2010
  (Literarno)zgodovinska statistična inventura [odgovor na kritiko Slovenskega zgodovinskega romana N. Bavec]. Pogledi 20. okt. 2010. 30.
  2010
  Stvarnost in njena literarna podoba [ob prispevku Dragana Božiča Katero kitico č'mo kot himno zapet, Delo 30. okt. 2010].
  2010
  Prosojnice za predavanje Knjiga je le knjiga. Med tradicijo in prihodnostjo: Enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo mizo, Mestna knjižnica Ljubljana, 8. nov. 2010.
  2010
  Občutljiva tema, 1. [O pedofiliji v književnosti ob romanu Vitana Mala Napačna odločitev]. Slovlit 17. nov., povzeto tudi v Mladini 17. 11. 2010.
  2010
  Občutljiva tema, 2. [O pedofiliji v književnosti ob romanu Vitana Mala Napačna odločitev]. Slovlit 21. nov., povzeto tudi v Delu 21. 11. 2010.
  2010
  Re: Napačna odločitev. [O pedofiliji v književnosti ob romanu Vitana Mala Napačna odločitev]. Slovlit 2. dec.
  2010
  Okrogla miza o slovenski planinski literaturi. Planinski vestnik, PZS 16. nov. (skupaj s Tadejem Golobom in Mitjem Koširjem, spraševal je Vladimir Habjan).
  2011
  Iz spisov gnevnega državljana.
  2011
  Gojko Bervar, Prešeren je napisal Zdravljico v več verzijah: dr. Miran Hladnik, profesor slovenske književnosti. Objektiv 29. jan. 20–21. [intervju]
  2011
  Štiri desetletja kmečke povesti Ivana Sivca. Ivan Sivec, Pesem njenih zvonov, Kamnik: Ico, 2011, 229–39.
  2011
  Daj daj Branko [apologija Portugalskega dnevnika Branka Gradišnika, za Delo, na pisateljevo željo neodposlano], 8. febr.
  2011
  Izbrisno dovoljenje ali droben zgled sodelovanja banke in državnega organa pri molži občanov. Iz spisov gnevnega občana.
  2011
  Prešeren je bil frajgajst. "Hvala Frenk, da te imamo!": Ob Prešernovem dnevu. Portal Siol: Kultura 8. febr. 2011.
  2011
  O šolskem Prešernu. Snovanja – Gorenjski glas 1. febr. 2011. 15 [o knjigi Slovenska literatura v šoli in Prešeren Zorana Božiča].
  2011
  In ko odložim knjigo .... Vladimir Habjan, Čez rob. Ljubljana: PZS. 146–147 [spremna beseda k planinskim pripovedim].
  2011
  Slovenski literarni zgodovinarji: Prosojnice za Uvod v študij slovenske književnosti.
  2011
  Ženske v slovenski književnosti: Prosojnice za Slovensko prozo 1900–1950.
  2011
  Alamut: Ali je manipulator v njem res negativec?: Prosojnice za predavanje na Srednji tehnični šoli v Kranju 17. 2.
  2011
  Wikipedija in njena žlahta za seminarsko rabo: Prosojnice za delavnico na FF 16. 2.
  2011
  Sistemsko in empirično o literaturi [o knjigi Urške Perenič Empirično-sistemsko raziskovanje literature: Konceptualne podlage, teoretski modeli in uporabni primeri]. Delo – KL 16. marca.
  2011
  "Kmalu bo ljudi pisalo kot bralo": Miran Hladnik, predsednik žirije za nagrado kresnik 2011. Pogovarjala se je Darja Ovsenik, foto Ana Kovač. Siol.net.
  2011
  Tanja Jaklič. Kdo pa pravi, da moramo na literaturo gledati z vidika stalne rasti in razvoja?! Pogovor s predsednikom žirije nagrade kresnik Miranom Hladnikom. Delo 22. junija. 15.
  2011
  O izkušnjah s seminarskim delom za Wikipedijo. 29. junija.
  2011
  Sodobni slovenski nagrajeni romani in njihov konzum: Prosojnice za predavanje na prevajalskem seminarju v Novem mestu 17. avgusta.
  2011
  Strastni raziskovalec imen [Dušan Čop 90 let]. Dnevnik 14. 9.
  2011
  Gorenjski kraji na slovenski pisateljski poti. [Karel Mauser, Rudi Šeligo, Pavle Zidar]. Gorenjski glas – Snovanja 2. nov. 25–27. Tudi na Glasovih spletnih straneh.
  2011
  Gorenjski kraji na slovenski pisateljski poti. [Josip Vandot, Tone Čufar, Tone Svetina]. Gorenjski glas – Snovanja 27. dec. 26–27.
  2011
  Jalnovo mesto v slovenski literaturi. Bogastvo nepojmljive lepote. Mednarodna Marijanska papeška akademija [in] Frančiškanski Marijanski center Slovenije (FMCS) v soboto 12. novembra. Brezje: Frančiškanski Marijanski center. 4–17. — Prosojnice za predavanje.
  2011
  Slovenščina na internetu. Prosojnice za predavanje učiteljem slovenščine v Celovcu 16. nov.
  2011
  Prepir z okupatorji Filozofske fakultete, 28. 11. [Najpregnantnejši izjavi, da nam okupator "serje po glavi" in da se v okupranih predavalnicah "praskajo po riti", in bučni aplavz domačih študentov ob odhodu "osvoboditeljev" iz razreda, je okupator, ki je posnetek objavil, manipulativno izrezal.]
  2011
  Okupacija FF v dveh slikah, SlovLit 25. nov. // Skrajšani članek, ki ni bil objavljen ne v Delu ne v Dnevniku.
  2011
  Okupacija FF, SlovLit 27. nov.
  2011
  Tretji del triptiha o okupaciji Filozofske fakultete, SlovLit 1. dec.
  2011
  [Dušan Pirjevec in zasedba FF], SlovLit 29. nov.
  2011
  Okupacija Filozofskog u Ljubljani u dve slike, Peščanik 28. dec. Prev. Marko Hadžić.
  2011
  O literarnih nagradah [Odgovori na vprašanja Mateja Krajnca za revijo Mentor]. 22. dec.
  2011
  "Če vam je za srečo mar, vrata nam odprite, cekar napolnite" [O aktivizmu]. SlovLit 29. dec.
  2012
  France Prešeren – slowenische und kosmopolitische Dimension seines dichterischen Werkes, predavanje 31. 1. na univerzi v Tübingenu ob slovenskem kulturnem prazniku; prosojnice za predavanje; slovenska in angleška predloga zanj
  2012
  Nova varianta Gradnikove pesmi Vseh mrtvih dan 1916. SlovLit 15. febr.
  2012
  Editing the journal and Wikipedia, then reading [Day of Digital Humanities 2012: Day of Miran Hladnik]. 27. mar.
  2012
  O Wikipediji. Youtube 1 in Youtube 2. Kiberpipa 24. februarja.
  2012
  Branje danes [Odgovor na vprašanje Mateja Krajnca za revijo Mentor]. 21. maja.
  2012
  Slovenski romani 2011. [Izjava za Delo ob izboru peterice finalistov za kresnika. Delo 24. maja, 22.]
  2012
  Ob 50-letnici Finžgarjeve smrti. [Slavnostni nagovor na Breznici pri Žirovnici 2. junija. Tudi za Novice občine Žirovnica; Miha Naglič: Finžgarjeva Snovanja. Gorenjski glas: Snovanja. št. 82 (30. okt.): 9.]
  2012
  Kdo zatira najboljše romane?. SlovLit 4. junija [polemika z Vladom Žabotom]. Objavljeno tudi v Delu pod naslovom Polemika o kriteriju za nagrado 5. 6. 2012.
  2012
  Kdo zatira najboljše romane?. SlovLit 12. junija [nadaljevanje polemike z Vladom Žabotom].
  2012
  Kresnik 2012. [Odgovori na vprašanja Petra Kolška za Delo 23. junija].
  2012
  Re:Kresnik 2012. Delo 30. junija [nadaljevanje polemike z Vladom Žabotom].
  2012
  Grožnja temeljnim civilizacijskim pridobitvam: Zakaj nenadoma ne morem več prešteti, kolikokrat se pojavi Meta v Cvetju v jeseni?. Spletno Delo 31. julija. Že prej na Slovlitu 26. julija in 27. julija.
  2012
  Cenzura Nove besede. Slovlit 3. avgusta.
  2012
  Cenzura Nove besede (nadaljevanje). Slovlit 11. septembra.
  2012
  Re:Zgodba o Janezu, Francu in Miranu. [Geolokacijska uganka.] Slovlit 2. oktobra.
  2012
  Nagovor na podelitvi Žagarjevih nagrad 4. oktobra.
  2012
  Andraž Gombač: "Gradnik trdno hodi po slovenski zemlji": Profesorja dr. Franc Zadravec in dr. Miran Hladnik o pesniku, njegovem opusu in zapuščini. Primorske novice 5. okt. 2012. 16–17.
  2012
  Odgovori na vprašanja v Janez Štebe idr.: Poročilo projekta Odprti podatki - priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, 2012.
  2012
  space in literature and literature in space. [Humanist] 26.497 publications: D-Lib; space & literature. 17. novembra. [napoved "prostorske številke SR"]
  2012
  [Humanist] 26.431 public good vs personal data protection? 28. okt., odgovori: Jascha Kessler, Daniel Allington.
  2012
  [Humanist] 26.442 public good vs personal data protection 2. nov., odgovor: Jascha Kessler.
  2012
  Ranka Ivelja: Tudi jezikovna srenja je lahko dvolična: Dr. Miran Hladnik, slovenist. Dnevnikov objektiv 62/254 (3. nov. 2012). 16–17.
  2012
  Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva. Wikipedija: Prosta enciklopedija.
  2012
  Miha Naglič: Književnost kot živa digitalna kultura: Prof. dr. Miran Hladnik Gorenjski glas 23. nov. 13.
  2012
  Najin Gradnik. Nagovor na otvoritvi spominske sobe Toneta Pretnarja v Tržiču 20. nov.
  2012
  O jeziku esemesov za Jelo Krečič pri Delu [neobjavljeno].
  2012
  O smrti za društvo Hospic.
  2012
  Copyright and Wikipedia. [Humanist] 26.604 open-access. 19. decembra. Podobno pod naslovom Requests for comment/"But woe to you, scribes" tudi na Wikimedia: Meta-Wiki. Odmev na [Humanist] 26.611 open-access; metrics.
  2013
  Slovenske literarne potegavščine. ''Wikiverza'' 13. jan.
  2013
  Stanka Klinarja. gore-ljudje.net 29. aprila. [anekdotičen zapis ob 80-letnici]
  2013
  M. Hladnik in M. Doupona o pismenosti. Turbulenca, TV Slo 24. aprila [video].
  2013
  Minute za kulturo s predsednikom kresnikove žirije dr. Miranom Hladnikom. Minute za kulturo: O polfinalistih kresnika. Delo: Multimedija [video] 26. aprila; tudi na Youtubu.
  2013
  A paradigm shift in the national literary studies. [Humanist] 26.1015 on paradigmatic changes in literary studies. 3. maja. [o tematski številki SR]
  2013
  Gregorju Kocijanu ob 80-letnici. Jezik in slovstvo 58/1–2. 3–4. Pod naslovom Skupaj z Gregorjem Kocijanom predstavljeno na simpoziju v Vipavi 28. maja.
  2013
  O literarnih nagradah pri Modrijanu. [Odgovori na vprašanja, ki jih je zastavila moderatorka pogovora o literarnih nagradah Breda Biščak v Modrijanovi knjigarni 10. okt.]
  2013
  Webinar o wikijih v fakultetnem seminarju (prosojnice). Seminar e-učenja za visokošolske učitelje in sodelavce 27. nov.
  2013
  Dvajset let slovenskega spleta in slovenistika. [Odgovor na anketo Jana Jone Javorška.] Wikiverza 22. dec.
  2013
  Kako citirati wikipedijsko geslo. SlovLit 24. dec.
  2014
  Identitetno mišljenje. [Prispevek za večerni pogovor TI SI z dr. Miranom Hladnikom, dr. Ireno Novak Popov in Goranom Vojnovićem, moderira dr. Vesna Mikolič, Koper petek 14. februarja 2014 ob 18. uri v konferenčni dvorani Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Čevljarska ulica 22, Koper.] Wikiverza.
  2014
  [SlovLit] Katovice, Sosnovec, Olomuc. SlovLit 22. 2.
  2014
  [Humanist] 27.837 pubs: wikibook: Nova pisarija (New literacy). Humanist Discussion Group 2. 3.
  2014
  [Humanist] 27.888: citing. Humanist Discussion Group 17. 3.
  2014
  Med dnevnikom in zgodbo. [Vladimir Habjan. ''Živeti z gorami''. Ljubljana: PZS, 2013. 215 str.] ''Planinski vestnik'' 114/4. 68–69.
  2014
  Celofan za pomladanske Besedarije. Besedarije. Tržič.
  2014
  Popravljalci sveta. Wikiverza. Prosojnice, Youtube. Govorni nastop v seriji Zgodil se je učitelj. TEDxParkTivoliED, hotel Slon, Ljubljana 3. aprila.
  2014
  Oviralci prostega dostopa. Wikiverza. Prosojnice. Oviralci prostega dostopa. 4. srečanje konzorcijskih članov CTK, TR3, Ljubljana 3. aprila, Okrogla miza o prostem dostopu, PeF Maribor 22. 4.
  2014
  Liber amicorum: Helgi Glušič in Matjažu Kmeclu ob 80-letnici [Uvodnik]. Jezik in slovstvo 59/2–3. 5–6.
  2014
  O Wikipediji za Jezikovne pogovore Aleksandra Čobca. Program ARS, Radio Slovenija 10. jun.
  2014
  O javnem nastopanju za oddajo Milice Prešeren Moč prepričljivega govora. Turbulenca. RTV SLO 3. 9. MMC.
  2014
  O Pavlini Pajkovi za oddajo Alenke Pirš na TV Slovenija. S Katjo Mihurko Poniž in Mileno M. Blažić. Hotel Antik v Ljubljani 22. sept.
  2014
  O Prežihovem vojnem romanu za film Martina Turka. Vodnikova domačija v Ljubljani 15. okt.
  2014
  O Tonetu Pretnarju. Spominski prispevek za film o Tonetu Pretnarju. Prešernov gaj v Kranju 5. nov.
  2014
  Božične zgodbe v slovenščini. [Sestavek za članek Valentine Plahute Simčič v Delu okrog božiča 2014; uporabil tudi za članek Božična zgodba na Wikipediji 6. dec.]
  2014
  Jože Toporišič (1926–2014). Slovlit 11. dec. in ''Primorski dnevnik''.
  2014
  Sumljiva znanost? [o predatorskih založbah]. Slovlit 24. dec.
  2015
  Štiri desetletja z Janezom Zorom. [Komentar fotografij za žalno sejo ob smrti 13. jan.]
  2015
  O Jožefu Žemlji. Pogovor z Moniko Sušanj. Prešernova domačija v Vrbi 6. febr.
  2015
  O manj znanih avtorjih in delih. Predavanje za Društvo slepih Gorenjske. Kranj 23. febr.
  2015
  O Wikipediji Vesni Humar za Primorske novice 25. marca.
  2015
  O plonkanju in wikijih. Predavanje za stalno strokovno izpopolnjevanje. FF Ljubljana 10. apr.
  2015
  O Krpanovem domicilu. Simpozij v Novi vasi 18. aprila, skupaj z Marijo Makarovič, Slavkom Petričem idr.
  2015
  Lektor na spletu. Predavanje za Lektorsko društvo. DSP 22. apr.
  2015
  O grobarjih znanstvene slovenščine. Diskusijski prispevek na bibliotekarskem strokovnem srečanju Bibliografije raziskovalcev ... FF Ljubljana 18. jun.
  2015
  Igor Bratož: Kaj glasba v slovenščini danes dela za slovenščino? Hladnik: Administrativno urejanje lahko rojeva le »državne tekstopisce in pevce.« Delo 18. jun.
  2015
  Pogovor z Michaelom Bigginsom, dobitnikom Lavrinove diplome. DSP v Ljubljani 18. jun., skupaj z Đurđo Strsoglavec.
  2015
  Spregledani avtorji. Odgovori na vprašanja Igorja Bratoža za Delo 20. jun.
  2015
  Popularno berilo. Studio City 29. jun. s Samom Rugljem in Marcelom Štefančičem.
  2015
  Re: 29.82 National identity and digital humanities? Humanist Discussion Group 11. jun.
  2015
  Nevarni samim sebi: O domačem vrednotenju slovenistike. Dnevnikov Objektiv 25. jul. Predobjava na Wikiverzi 19. jul.
  2015
  Za znanost v slovenščini. SlovLit 20. jul.
  2015
  29.179 resisting a monocultural (digital) humanities. Humanist Discussion Group 21. jul.
  2016
  Nagovor ob predstavitvi knjige ''Junaška doba Slovencev'' Josipa Lavtižarja v Križah. 7. febr.
  2016
  Pogovor o žanrski literaturi z Majdo Kne. Konzorcij 24. februarja.
  2016
  Himne, zastave, grbi, gesla. Odgovor Tanji Keršmanc z ''Dnevnika'' ob predlogu za zamenjavo himne. 13. marca.
  2016
  Jerneju Ščeku o planinski literaturi ob knjigi Franca Setničarja pri goriški Mohorjevi družbi. 17. marca.
  2016
  Spremembe zakona o kulturni dediščini. Wikipedija: Pod lipo 31. mar. do 6. apr.
  2016
  Najdbi Prešernovih rokopisov. Wikiverza 3. julija. (skupaj z Lukom Zibelnikom)
  2016
  Maji Šučur o najdbi Prešernovih rokopisov. Za Dnevnik 7. julija. (Še vrsta izjav na temo raznim medijem.)
  2016
  Franc Zadravec (1925–2016). Delo 30. jul.
  2016
  Gregor Kocijan (1933–2016). Delo 16. avg.; v prirejeni obliki pa še v Gorenjskem glasu 19. avg.
  2016
  Za Frančkom. Nagovor na žalni seji na FF 21. sept.
  2016
  Jakob Alešovec (1842–1901). Wikiverza. Nagovor ob otvoritvi spominske plošče na Skaručni 11. sept.
  2016
  Stezosledec z osme rejde. Za Planinski vestnik.
  2016
  Roku Dovjaku o wikijih za Lektorsko društvo. 4. jul.
  2016
  Dragani Čolić O Pavlu Knoblu za film o njem. Okt.
  2016
  Peter Močnik: Priimkovna delavnica: Hladnik. 5. okt.
  2017
  Planinsko leposlovje. Planinski vestnik. xxx Predobjava na Wikiverzi.

  Postavljeno na http://lit.ijs.si/hlad_bib.html junija 1995, nazadnje obnovil 17. januarja 2017. Za tole osebno knjižnico sta enote digitalizirala ali htmlizirala Andreja Musar in Miran Hladnik.

  Statistike


  Creative Commons licenca
  To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International licenco