Wikivir, Wikimedijino skladišče izvirnih besedil
Nova beseda. Iskanje po slovenski besedilni zbirki (Primož Jakopin)
Slovenska literatura v IntraText Digital Library
Logos library: Slovenian language
Beseda. Slovenski klasiki v formatu pdf (Franko Luin) (portal ni več dostopen)
Virtualna knjižnica (za uporabnike prilagojene računalniške opreme – zahteva prijavo)
Google Books
DLib.si: Digitalna knjižnica Slovenije
Internetna knjižnica Društva paraplegikov Istre in Krasa
e-knjiga.si založbe Genija
Locutio – slovenska online literarna revija
Pesniški portal
Slovensko literarno kazalo
Knjižnica AHLib (iz nemščine prevedene knjige)
TradDok: prevodi v slovenščino (projekt Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung 1848-1918 Ericha Prunča – zahteva prijavo)

Some Slovene literature available in English
Bibliografija knjižnih prevodov slovenske literature v nemščino / Bibliographie der Buchübersetzungen slowenischer Literatur ins Deutsche (Stojan Vavti in Andrej Leben)
Povezave na strani drugih spletnih poetov

Iskalniki slovenske književnosti na spletu Seznam daljših digitaliziranih besedil iz vseh zgoraj naštetih zbirk Slovensko leposlovje na spletu je delo Mihaela Simoniča; starejši, arhivski seznam Primoža Jakopina je dosegljiv na naslovu Slovenska literatura na internetu.

Zbirka slovenskih leposlovnih besedil

Nekatera od besedil v zbirki niso šla skozi korekturo in vsebujejo še precej napak. Mlajša od njih so še vedno last avtorjev oziroma njihovih dedičev in jih zato ni dovoljeno razmnoževati; avtorji so izrecno dovolili njihovo tukajšnjo objavo in se jim zahvaljujem. Velik del jih je najprej iz Zbranih del slovenskih klasikov vnesel v digitalno obliko ali pridobil od založbe Mihelač za zgolj akademsko uporabo Miran Hladnik, nekaj Peter Scherber, po enega Peter Weiss, Vlado Nartnik in Elisabeth Seitz, nekaj študentje na slavistiki in avtorji sami. Po dogovoru z urednikom Mihom Mazzinijem so vključena v zbirko še besedila, ki so jih prispevali naročniki revije PC in mediji. Najzvestejši digitalizator je bil Brane H. Pavšek. Nekaj besedil s tegale seznama je bilo leta 1997 objavljeno na cedejkah, priloženih reviji. Uporabniki naj v svojih objavah navedejo, da so dobili besedila od tod. Spodbujam študente, da prekopirajo še druge slovenske klasike, zlasti poezijo in dramo, ki tu manjkata, in da redigirajo besedila, ki so tule našteta, vendar še neužitna za objavo.

Podatki o viru so na začetku ali na koncu vsakega besedila. Tam je tudi opozorilo, da so besedila kljub javni dostopnosti za akademsko delo avtorsko zaščitena (ni jih dovoljeno razmnoževati, arhivirati, preslikati lokacije).


Drama

Poezija

Proza


Povezave na strani drugih spletnih poetov


Hiperteksti


Kritične izdaje


Prevedena besedila


Ureja Miran Hladnik.
Postavljeno na http://www.ijs.si/lit/leposl.html junija 1995, obnovljeno 4. dec. 2014.


Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco.