Miran Hladnik's complete bibliography with texts (in Slovene)
Slovene literature
The Department for Slovene Language and Literature at the University of Ljubljana (in Slovene)

Miran Hladnik–Curriculum vitae

Contents

Education, teaching and lecturing
Publications
Address
Photos
CURRENT POSITION: Professor of Slovene Literature at the Slavic Department, U. of Ljubljana.

PERSONAL DATA: Born 1954, Jesenice, Slovenia. Married, two children.

Education

1978 BA, U. of Ljubljana. Major: Slovene Language and Literature; Minor: Comparative Literature and Literary Theory.
1981 MA, U. of Ljubljana. Thesis: Nineteenth Century Slovene Popular Fiction.
1988 PhD, U. of Ljubljana. Dissertation: The Slovene Rural Story.
1989 Habilitatus, U. of Ljubljana. Lecture: Methodology of the Analysis of the Narrative.
1999 Ordinarius (Full Professor), U. of Ljubljana. Lecture: How to call the Method?

ADDITIONAL TRAINING

1980, 81 Knafel Grant, for study in Vienna, Austria (1 month each).
1989-90 Alexander von Humboldt Fellowship, for work on computers in literary study, at the U. of Göttingen, Germany.
1992 Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Grant for study in Vienna (1 month).
1994-95 Fulbright Research Fellowship (Methodological Questions of a Statistical Analysis of Narrative Prose), University of Kansas, Lawrence.

EMPLOYMENT/TEACHING EXPERIENCE

1979-1981 Researcher, U. of Ljubljana.
1981-1989 Teaching Assistant, U. of Ljubljana.
1984 Slovene language instructor, Summer course, Zadar, Croatia.
1984-85 Fulbright Lecturer for Slovene language and culture, U. of Kansas, Lawrence; University of Pittsburg, Kansas; Kansas City, Misouri.
1989-1999 Assistant Professor for Slovene Literature, U. of Ljubljana.
1992-93 Occasional guest lecturer, U. of Vienna, Austria.
1996-98 The chairman of the Slavic Department, U. of Ljubljana.
1999- Professor for Slovene Literature, U. of Ljubljana.

LECTURES AND PRESENTATIONS ABROAD

1983 "Slovenska trivialna literatura" [Slovene Popular Literature]. Warsaw and Cracow, Poland. April.
1983 "Slowenische Trivialliteratur im 19. und in Beginn des 20. Jahrhundert im Bezug auf deutsche Literatur" [Slovene Popular Literature and its German Influences on it]. U. of Regensburg. May.
1984 "Slovenska popularna pripovedna proza" [Slovene Popular Literature]. U. Katowice, Poland. May 4.
1985 "Theories of Popular Literature". U. of New Orleans, LA. March.
1985 "Popular Literature and Slovene-American Adventure Story". Comparative Literature Luncheon, University Park, PA. April 8.
1989 "Die Erzählgattung povest in der slowenischen Literatur" [The Slovene Novelette]. U. Göttingen, Germany. December 13.
1990 "Die Bauernerzählung und der lesende Bauer in Slovenien" [Rural Story and Slovene Peasant]. U. Munich, Germany. Febr. 19.
1990 "Die Erzählgattung povest in der slowenischen Literatur" [The Slovene Novelette]. U. Regensburg, Germany. May 21.
1990 "Die slowenische Bauernerzählung" [The Slovene Rural Story]. U. Göttingen, Germany. May 5.
1991 "Slovenska povest v mednarodnem kontekstu" [The Slovene Novelette in its International Context]. Nemzetközi szlavisztikai napok, U. Dániel Tanáképzö, Szombathely, Hungary. May 24.
1991 "Einfluss des Bilinguismus auf die Auswahl der zu übersetzenden narrativen Gattungen (Am Beispiel slovenischer Literatur)" [The Influence of Bilingualism on the Selection of Narrative Genres for Translation]. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch, Sonthofen, Germany. October 10.
1991 "Regionalism in Slovene Rural Prose". AAASS Annual Meeting, Miami, FL. November 23.
1993 "Preštevna določila slovenske povesti" [Quantifiable Features of the Slovene Novel]. XI. International Congress of Slavists, Bratislava, The Slovak Republic, September 6.
1994 "Slovenska povest in kmečka tematika = Die slovenische Erzählgattung Povest und die dörfliche Thematik". U. Berne, Switzerland. June 27.
1995 "The Study of Literature in its European and American Settings with Reference to Slovene Fiction". Bowling Green State U, OH. Febr. 27; U. of Kansas, Lawrence. April 25.
1996 "Zadrege preštevalne literarne vede". U. Graz. Dec. 16.
1997 "Slovenska pripovedna proza" [Slovene Narrative Fiction]. Masaryk U. Brno, The Czech Republic. May 13-14.
1998 "Slovenska pripovedna proza" [Slovene Narrative Fiction]. Charles U. Prague, The Czech Republic. Nov. 19-21.
1998 "Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti" [The Slavic Idea in the Slovene Historical Novel]. XIIth International Congress of Slavists. Krakow, Poland. Sept. 31.
etc. etc. (see http://lit.ijs.si/hlad_bib.html).

MEMBERSHIPS AND AFFILIATIONS

Slavic Society of Slovenia (Slavistično društvo Slovenije), Society for Slovene Studies, Slovene Humboldt Fellows Club.

LANGUAGES (L = LECTURING ABILITY)

English (L), German (L), Croatian/Serbian (L), Slovene (Native).

Publications

Abbreviations: DZS = Državna založba Slovenije; JiS = Jezik in slovstvo; KL = Književni listi, Delo; SR = Slavistična revija; SSJLK = Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; ZRC SAZU = Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti

BOOKS

1983
Trivialna literatura [Popular literature] (= Literarni leksikon 21). Ljubljana: ZRC SAZU & DZS. 127 pp.
1990
Slovenska kmečka povest [The Slovene Rural Story]. Ljubljana: Prešernova družba. 205 pp.
1991
Povest [The Story] (= Literarni leksikon 36). Ljubljana: ZRC SAZU in DZS. 93 pp.
1994
Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike. (Co-author with Toussaint Hočevar.) Kranj. 148 pp. (First edition 1988.) In English, with Slovene sound samples. — Slovenian for Travelers. CD-ROM, 2001.
2002
Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti [Handbook of Professional Writing for Students of Slovene Literature] (6. izdaja) [6th edition.]. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 286 pp. (Former editions 1990, 1991, 1991, 1994, 1997.)
2009
Slovenski zgodovinski roman [Slovene historical novel]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 356 pp.
etc. (see http://lit.ijs.si/hlad_bib.html).

EDITORIAL WORK

1980-94
Technical Editor of Slavistična revija, Journal for Linguistics and Literary Sciences (XXIX-XLII). Ljubljana.
1981-93
Co-editor of Otrok in knjiga, Journal for Youth Literature, Maribor.
1981
Josip Vandot, Izbrana mladinska beseda, 1-2 [Selected Stories for Youth of Josip Vandot]. Ljubljana: Mladinska knjiga.
1982
Antona Pretnarja Zbranih grafomanij 1. snopič: Komentirana izdaja [The Graphomania of Anton Pretnar, vol. 1 with Annotation] (= Zbrane grafomanije slovenskih pesnikov). Tržič, Kranj, Ljubljana, Cracow.
1983
A. Pretnarjevih Zbranih grafomanij 2. zvezčič [The Graphomania of Anton Pretnar, vol. 2] (= Zbrane grafomanije slovenskih avtorjev). Ljubljana.
1993
Stkal sem ga iz štirih norih rim [The Graphomania of Anton Pretnar, vol. 3] (= Antona Pretnarja Zbranih grafomanij 3. zvezek). Ljubljana: Slava. 214 pp.
1984-2007
(Co-editor with T. Pretnar) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 1-5 [The Collected Works of Alojz Gradnik]. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).
1987-
(Co)Editor of Slava, the Debating Bi-annual, Ljubljana: Filozofska fakulteta (I-VI).
1992
XXVIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29. 6. - 18. 7.: Zbornik predavanj [Anthology of Lectures Delivered at the 28th Summer school for Slovene Language, Literature and Culture]. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 213 pp.
1993
XXIX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj [Anthology of Lectures Delivered at the 29th Summer school for Slovene Language, Literature and Culture]. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 320 pp.
1993
(Co-editor M. Dolgan.) Fuk je Kranjcem v kratek čas: Antologija slovenske pornografske poezije s pripovednim dodatkom [What Carniolans do For Fun: An Anthology of Slovene Pornographic Poetry with a Narrative Supplement]. Druga, dopolnjena izdaja [2nd, expanded edition]. Ljubljana: Mihelač. 203 pp. (First edition 1990.) 67 KB.
1995-
Editor of the Slovene literature web pages and the Department for Slavic languages and literatures web pages.
1997
Slovenščina: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost [Program for the Study of Slovene Language and Literature]. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 129 pp. (Former editions 1992, 1994, 1996.)
1998
Novice Oddelka za slovanske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ali Kronika ljubljanske slavistike 1996–1998, ko je bil predstojnik Miran Hladnik [The News from the Slavic Department at the U. of Ljubljana or The Chronicle for the Period 1996-1998 when Miran Hladnik was the chairman]. Ljubljana: Odddelek za slovanske jezike in književnosti. 206 pp.
2000
(Co-editor Gregor Kocijan.) Literarnovedno srečanje ob 100-letnici rojstva prof. dr. Antona Slodnjaka [The Symposium on the Occasion of the 100th Birthday of Anton Slodnjak]. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 138 pp.
2003
Slovenski roman [Slovene novel]. Ljubljana: Oddelek za slovenistiko (Obdobja 21: Metode in zvrsti). Eds. Miran Hladnik and Gregor Kocijan. 724 pp.
etc. (see http://lit.ijs.si/hlad_bib.html).

ARTICLES

1977
"Razmerje med erotičnim in estetskim" [The Relationship between the Erotic and the Aesthetic]. Tribuna 12/13: 9-10.
1979-80
"Leposlovje Prvih majnikov" [The Poetry in "Prvi majnik"]. JiS XXV: 134-137.
1980
"Shema in značilnosti Vandotove planinske pripovedke" [The Scheme and Characteristics of Josip Vandot's Alpine Tale]. SR XXVIII: 311-324.
1981
"Sodobno zahodno raziskovanje trivialne literature" [Contemporary Western Research on Popular Literature]. SR XXIX: 100-112.
1981
"Slovenski ženski roman v 19. stoletju" [The Slovene Petticoat Novel in 19th century]. SR XXIX: 259-296.
1981-82
"Komunistični manifest in slovenska predvojna neumetniška verzifikacija" [The communist manifest and Slovene pre-war nonartistic versification]. JiS XXVII: 70-79.
1982
"'Mladini in prostemu narodu v poduk in zabavo': Poljudna mladinska literatura 19. stoletja v slovenščini" ['For the Edification and Amusement of Youth and Simple Folk: Slovene Popular Literature for Youth in the 19th Century]. Otrok in knjiga 16: 27-33.
1982
"Dolga humoristična proza za 'čas kratenje Slovencom'" [Slovene Humoristic Novels]. XVIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, pp. 63-81.
1982
"Mohorjanska pripovedna proza" [Popular Narrative of the Publishing House Mohorjeva]. SR XXX: 389-414.
1983
"Pot slovenske zgodovinske pripovedne proze v 20. stoletje" [The Slovene Historical Novel at the Beginning of 20th Century]. XIX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, pp. 63-77.
1983
"Tipi slovenske trivialne proze na začetku tega stoletja" [Types of Slovene Popular Narrative at the Beginning of 20th Century] (Obdobja, 4 = Obdobje simbolizma, 2. del.). Ljubljana: Filozofska fakulteta, pp. 125-136.
1983-84
"Ivan Cankar, Hlapci (Drama v petih aktih)" [Ivan Cankar's drama Hlapci]. JiS XXIX: 40-42.
1983-84
(Co-author with T. Pretnar) "Gradnikov sonet Očetov sence in zbirka Večni studenci" [Alojz Gradnik's Sonnet "Očetov sence" and the Collection Večni studenci]. JiS XXIX: 312-313.
1984
"Pregljeva mohorjanska literatura" [Ivan Pregelj's narrative at Mohorjeva publishing house]. Pregljev zbornik. Ljubljana: Slovenska matica, pp. 137-148.
1984
"Slovenski romani o luterancih" [Slovene Novels on Lutherans]. XX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, pp. 155-167.
1985
"'Svobodno po nemškem poslovenjeno': Popularni prevedeni žanri 19. stoletja" ['Freely Translated from the German': Slovene Popular Translated Genres in 19th Century]. France Prešeren v prevodih: Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev 8/9. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, pp. 191-199.
1985
"Slovene Popular Novels about Emigration in the 19th Century". Slovene Studies VII/1-2: 57-62.
1985
"Trivialna literatura-Trivialliteratur" [Popular Literature] (= Dopolnilni zvezek Literarnega leksikona). Ljubljana: ZRC SAZU and DZS, pp. 55-56, 103-104.
1986
(co-author with T. Pretnar) "Bravničarjevi posegi v besedilo Cankarjevega Pohujšanja" [M. Bravničar's Modifications of Ivan Cankar's Drama]. SR XXIV/3: 315-319.
1986-87
"Srečko Kosovel, Kons 5" [An Interpretation of Srečko Kosovel's Poem "Kons 5"]. JiS XXXII: 112-114.
1987
"Planinska povest" [The Alpine Story]. XXIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, pp. 95-102.
1987
"Pomenljivost naslova in dvojna ironija" [The Meaning of a Title and a Double Irony]. Slava I/1: 7-9.
1987
"Kmečka povest: Gradivo za slovar literarnoteoretičnega izrazja" [The Rural Story: an Encyclopedic Entry for the Dictionary of Literary Terms]. Slava I/2: 134-136.
1987
"Računalnik za slavista" [The Computer for the Slavist]. Slava I/2: 178-182.
1988
(Co-author with Julia Bates, Sabina Grahek, Urška Krevs in Mateja Povalej) "Pisati - kako in čemu?" [Writing: How and Why?]. Slava II/2: 215-221 .
1988
"Kaj je to kič?" [What is Kitsch?] Otrok in knjiga 25: 5-9, 59-77.
1988
"Kaj se izlušči iz želoda?" [An Interpretation of Gregor Strniša's Poem Želod]. Slava II/plus, posebna številka Slave ob tekmovanju za Cankarjevo priznanje: 24-26.
1988
"Kako je z dolžino slovenske daljše pripovedne proze" [How Long is the Slovene Novel]. Slava II/2: 171-174.
1988
"Kmečka povest in slovenstvo" [Rural story and slovenehood]. XXIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, pp. 127-139.
1988
"Peter Butkovič in njegova črtica" [The Short Short Story of Peter Butkovič]. Primorska srečanja 84/85: 452-453.
1988
"Prežihov Boj na Požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze" [Methodological Questions on the Analysis of Narrative]. SR XXXVI/4: 339-348.
1989
"Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem: Poskus transformacijske literarne analize" [A Transformational Analysis of Stanko Majcen's Autobiographical Fragment]. SR XXXVII/4: 463-69.
1989
"Srednji vek v slovenski zgodovinski povesti" [The Middle ages as a Theme in Slovene Historical Novel]. Obdobja, 10 (= Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi). Ljubljana: Univerza, pp. 189-195.
1990
"Pisanje kot popoldanska obrt ali Napake slovenskega žanrskega pisanja: Domači prag" [Writing as an Afternoon Hobby or the Errors of Slovene Genre Writing]. Šola kreativnega pisanja, ed. by Andrej Blatnik (= Zbirka Aleph, 25). Ljubljana: Aleph, pp. 125-136.
1990
"Slovenska povest" [The Slovene Novelette]. XXVI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, pp. 35-47.
1991
"Kmečka povest danes" [The Rural Story Today]. XXVII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, pp. 137-147.
1991
"Recept mohorjanske zgodovinske povesti" [The Historical Novel at Mohorjeva Publishing House]. Ivan Zorec, Beli menihi: Povest iz prve polovice XII. stoletja: Prva knjiga: Ustanovitev samostana, Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (= Zbirka slovenska povest, 2), pp. 177-184.
1991
"Slovenska povest v mednarodnem kontekstu" [The Slovene Novelette in its International Context]. Nemzetközi szlavisztikai napok, 4, ed. by Károly Gadányi. Szombathely: Dániel Tanáképzö Föiskola, pp. 241-46.
1991
"Z zgodovinskim romanom čez strankarskega nasprotnika" [Historical Novel as a Political Weapon]. Miroslav Malovrh, Opatov praporščak: Zgodovinska povest. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (= Zbirka slovenska povest 7), pp. 156-163.
1991
"Regionalism in Slovene Rural Prose". Slovene Studies XIII/2: 143-153.
1992
"20 let kmečke povesti Ivana Sivca" [The 20th Anniversary of Ivan Sivec's Rural Story]. Ivan Sivec, Pesem njenih zvonov. Ljubljana: Mihelač (= Zbirka slovenska povest, 11), pp. 141-146.
1992
"Ivan Pregelj v službi Mohorjeve" [Ivan Pregelj at Mohorjeva Publishing House]. Ivan Pregelj, Mlada Breda. Ljubljana: Mihelač (= Zbirka slovenska povest, 16), pp. 141-147.
1992
"Vloga prevoda v slovensko-nemški literarni tekmi" [The importance of Translation in the Slovene-German Literary Rivalry]. XXVIII. SSJLK 29. 6. - 18. 7.: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani, pp. 109-119.
1993
"Der Einfluss des Bilinguismus auf die Auswahl der zu übersetzenden narrativen Gattungen am Beispiel slowenischer Literatur" [The Influence of Bilingualism on the Selection of Narrative Genres for Translation]. Übersetzen, verstehen, Brücken bauen: Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Berlin-Bielfeld-München: Erich Schmidt Verlag (Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung, 8/2), pp. 801-810.
1993
"Der Verlag populärer Literatur St. Hermagoras" [The Slovene Popular Publishing House Mohorjeva]. Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, ur. Klaus Roth (= Münchner Beiträge zur Volkskunde, 13). München: Südosteuropa-Gesellschaft; Münchner Vereinigung für Volkskunde, pp. 123-136.
1993
"Preštevna določila slovenske povesti" [Quantifiable Features of the Slovene Novel]. SR XLI/1: 65-75.
1993
"Prežih žanrski pisatelj?" [Prežihov Voranc–a Genre Writer?] Prežihov Voranc 1893-1993: Zbornik prispevkov s simpozija ov 100-letnici rojstva. Maribor: Kulturni forum (Zbirka Piramida, 1), pp. 43-61.
1994
"Slovenska zgodovinska povest v 19. stoletju" [The Slovene Historical Novel in the 19th Century]. XXX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani, pp. 127-153.
1994
"Čampova idilična povest Mlin v grapi" [The Idyllic Story Mlin v grapi by Ivan Čampa]. Ivan Čampa, Mlin v grapi. Ljubljana: Mihelač (Slovenska povest), pp. 79-84.
1994
"Fran Jaklič v slovenski literarni zgodovini" [Fran Jaklič in Slovene Literary History]. Fran Jaklič, Peklena svoboda. Ljubljana: Mihelač (Slovenska povest), pp. 165-173.
1994
"Zgodovinska povest o verskih bojih na Slovenskem" [The Historical Novel on Religious Conflicts in Slovenia]. Andrej Budal, Križev pot Petra Kupljenika: Zgodovinska povest. Ljubljana: Mihelač (= Zbirka Slovenska povest, 33), pp. 77-83.
1995
"Temeljni problemi zgodovinskega romana" [Basic Issues of the Historical Novel]. SR XLIII/1: 1-12; XLIII/2: 183-200.
1995
"Evropa in Amerika pa literarna veda" [Literary Scholarship in Europe and America]. XXXI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani, pp. 111-121.
1995
"Količinske in empirične analize v literarni vedi" [Quantitative and Empirical Literary Research]. SR XLIII/3: 319-340. 65 KB.
1995
"Elektronski literarnovedni viri in računalniško pisanje" [Electronic Sources for Literary Scholarship and Hypertext]. JiS XL/7: 243-254. 51 KB.
1996
"Slovani v slovenski zgodovinski povesti" [The Slavs in the Slovene Historical Novel]. XXXII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani, pp. 109-127. 60 KB.
1995
"The Study of Literature in its European and American Settings with Reference to Slovene Fiction". Slovene Studies XVII/1-2: 139-154.
1996
"Kako smo prevajali zgodovinski roman" [How was the Historical Novel Translated into Slovene]. Prevod besedila. Prevajanje romana: 20. zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, pp. 61-69.
1996
"Kersnikova povest Jara gospoda" [Janko Kersnik's Novel Jara gospoda]. Janko Kersnik, Jara gospoda. Ljubljana: Karantanija, pp. 97-120.
1996
"Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in zgodovinskem romanu" [The Slovene Discussion on the Historical Novel]. SR XLIV/2: 201-221. 63 KB.
1997
"Šilihov mladinski roman Beli dvor". Gustav Šilih, Beli dvor [Gustav Šilih's Novel Beli dvor]. Velenje: Pozoj; Ljubljana: Karantanija, 1997 (Zbirka Lastovka: Najlepše zgodbe sveta), pp. 441-456.
1997
"Protestanti v slovenskem zgodovinskem romanu" [The Slovene Novels on Protestants]. Evangeličanski koledar za navadno leto 1997. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji, pp. 115-123.
1997
"Bodi svojemu možu pokorna!" (Ženska v minuli slovenski prozi) [Woman in Slovene Fiction]. XXXIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani, pp. 111-122.
1998
"Regionalizem in slovenska književnost" [Regionalism and Slovene Literature]. XXXIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. pp. 103-114.
1998
"Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti" [The Idea of Slavs in the Slovene Historical Novel]. SR XLVI/1-2: 117-131. — See Slovani v slovenski zgodovinski povesti.
1998
"Prežihov Voranc – ein Genreautor?" Zur Geschichte der österreichisch-slowenischen Literaturbeziehungen. Ed. Andreas Brandtner and Werner Michler. Wien: Turia & Kant, 1998, pp. 319-330.
1998
"Slovenska literarna veda med kulturo, znanostjo in šolo" [The Slovene Literary Studies among Culture, Science and School]. Zbornik slavističnega društva Slovenije, 9: Razpotja slovenske literarne vede: Slovenski slavistični kogres, Murska Sobota, 1.–3. oktober 1998. Ljubljana: SDS in Zavod za šolstvo, 1999, pp. 21–30.
1998
"Pregljeva zgodovinska pripoved" [The Historical Novel by Ivan Pregelj]. Ivan Pregelj. Ed. Marjan Dolgan. Ljubljana: Nova revija (Interpretacije, 9), pp. 104-125. 67 KB.
1999
"Slovenski zgodovinski roman danes" [The Slovene Historical Novel Today]. XXXV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani, pp. 117-136. 61 KB.
1999
"Kako je ime metodi?" [How to Name the Method? The inaugural lecture]. FF Ljubljana, Oct. 19. 65 KB.
2000
Apokrifni Prešeren [The Apocryphal Texts by France Prešeren]. Pršernovi dnevi v Kranju: simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Ed. Boris Paternu et al. Kranj: Mestna občina, 2000, pp. 115-148. 131 KB.
2000
Čas v slovenskem zgodovinskem romanu [Time in the Slovene Historical Novel]. XXXVI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani, pp. 117-137. 73 KB.
2000
France Prešeren and Slovenian identity / France Prešeren in slovenska identiteta. [Lecture, Torontu Sept. 17, Edmontonu Sept. 22.]
2008
Die Strategien des sozialen Verhaltens in der slowenischen historischen Erzählkunst. Transl. by Urška Perenič. Eds. Sabine Rutar and Rolf Wörsdörfer, Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien. Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen. Forschungen und Forschungsberichte 41. Essen: Klartext. ISBN 978-3-8375-0063-9. 71–88.
2002
Zur veränderten Rolle von Literatur, Literaturforschung und Literaturstudium. Mitteilungen des Humboldt-clubs Rumänien, 6. Transl. by Peter Scherber. Bukarest: Universitatea din Bucuresti (Ars Docendi). 22–26. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik2.pdf.
2004
Slovene Language, Literature and Culture on the Internet. Die erweiterte Europäische Union und Südosteuropa: 33. ABDOS Tagung, Kiel; 24.–26. maj 2004. Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, 2005 (Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung, 33). 54–58.
2005
Das Dilemma der Nation: Vladimir Bartols Alamut. Transl. by Madita Šetinc Salzmann. Salzburger Festspiele 2005: Alamut. 20–23.
2006
Zum Konzept der Nation im slovenischen historischen Nachkriegsroman. Geschichte (ge)brauchen: Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. Berlin: Frank & Timme. 261–67.
2006
Sodobna slovenska literatura in elektronski viri / Contemporary Slovene Literature and Electronic Sources. Almanah Svetovni dnevi slovenske literature / Almanac World Festival of Slovene Literature. Ed. by Alojzija Zupan-Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006. 20–23.
2008
Slovene student projects in Wikipedia and Wikisource. Paper at the 3. regional Wikimedia conference in Belgrad, Dec. 20, 2008.
etc. (see http://lit.ijs.si/hlad_bib.html).

SELECTED REVIEWS

1979-80 "Prispevek zgodovini sodobnega slovenskega pesništva" [F. Pibernik, Med tradicijo in modernizmom–Between Tradition and Modernism]. JiS XXV: 182-183.

1980 "Demitizacija poezije" [on symposium about Oton Župančič]. Delo (KL) March 6.

1980 "Pisanje o pisanju" [A. Inkret, Novi spomini na branje–Literary Critics]. Delo (KL), Oct. 17.

1980 "Pripovedovalec in pripoved" [The Narrator and the Narrative: On Marjan Dolgan's Book on Narrative]. SR XXVIII: 234-236.

1980 "Tragičen ali grotesken avtor?" [on Taras Kermauner's, Od tragedije do groteske–From Tragedy to Grotesque]. Delo (KL), Sept. 21.

1981-82 "Dušan Pirjevec, Strukturalna poetika" [Dušan Pirjevec, Structural Poetics]. JiS XXVII: 89-91.

1981 "Dileme neke obetavne zbirke: Janeževa knjiga o Franu Levcu v druščini Znamenitih Slovencev" [The Dilemmas of a Promising Biographical Collection: On Fran Levec in the Series Famous Slovenes]. Delo (KL), March 5.

1982 "Obsežni delovni obračun" [on F. Zadravec, Elementi slovenske moderne književnosti; Umetnikov črni piruh]. SR XXX: 335-341.

1982 "Slovenska zvrstna besedila" [on J. Toporišič and V. Gjurin's anthology]. SR XXX: 344-347.

1982 "Strokovni besednjak: smučati (se)" [Skiing terminology]. Smučanje III-3/4: 11.

1983 (co-author with T. Pretnar) "Roman Jakobson in Slavistična revija" [Roman Jakobson and the journal Slavistična revija]. SR XXXI: 51-53 .

1983-84 "Osemnajsti zvezek Literarnega leksikona" [on the 18th vol. of the Literary Lexicon: D. Rupel, Literary Sociology]. JiS XXIX: 108-110.

1983-84 "Slovenski biografski leksikon - 13. zvezek" [The Slovene Biographical Dictionary, vol. 13]. JiS XXIX: 146-147.

1984 "Kratka pripovedna proza" [on G. Kocijan's book on Slovene short narrative]. SR XXXII: 62-64.

1985-86 (co-author with M. Biggins) "Temeljno delo ameriške slovenistike" [on R. L. Lenček, The Structure and History of the Slovene Language]. JiS XXXI: 37-40.

1988 (co-author with T. Pretnar) "Trivialno v dolgi in daljši prozni pripovedi?" [on S. Slapšak's book on popular literature]. Delo (KL) June 2.

1990 "Zadravčeva monografija" [on Franc Zadravec's literary criticism]. SR XXXVIII: 157-160.

1992 "Na zvezdnih poteh". Vlado Nartnik, Zvezdne poti: Poskusi novega branja slovenskih ljudskih pesmi, Kranj: Fondi Oryja Pála, 1991 [on V. Nartnik's Starry Paths: Attempts at New Interpretations of Slovene Folk Songs]. Delo (KL) 68. Reprinted in Primorska srečanja XVII/131-132: 266.

1996 "Obljuba dela dolg" [on Marija Stanonik's book From Chaos to Cosmos: The Poetry of Context–on Slovene rebel poetry 1941-1945, Ljubljana, 1995]. JiS XLI: 284-288.

etc. (see http://lit.ijs.si/hlad_bib.html).


Address
Prof. dr. Miran Hladnik
Filozofska fakulteta – Department for Slavene Language and Literature
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Tel. +386-1-241-1304
Fax +386-1-1259-337
======================
Home:
Sr. Dobrava 3e
SI-4245 Kropa
386-4-533-6169
miran.hladnik@guest.arnes.si
http://lit.ijs.si/hladnik.html


Http://lit.ijs.si/hlad_ang.html created: June 1995, updated: Nov. 14, 2009; for detailed information switch to http://lit.ijs.si/hlad_bib.html.