Spletna Slovenija

Slovenska književnost

Strokovne revije
Slavistična revija
Primerjalna književnost
Slovene Studies
Jezik in slovstvo
Slava
Besedilne zbirke in bibliografije
Zbirka slovenskih leposlovnih besedil
Iskanje po zbirki slovenskih besedil
Prostor za zbirko slovenističnih razprav in monografij
Bibliografija diplomskih nalog iz slovenske književnosti
Bibliografija magisterijev
Slovenski zgodovinski roman
Slovenska kmečka povest
Literarnozgodovinsko gradivo
Fran Levec: Slovensko slovstvo [zgodovina slovenskega slovstva po predavanjih iz leta 1871/72]
Opombe k Zbranemu delu Alojza Gradnika, 3. knjiga
Opombe k Zbranemu delu Alojza Gradnika, 4. knjiga
Kritične izdaje Antona Slomška, Žige Zoisa in Alojza Gradnika
Some Slovene literature available in English
Viri literarnovedne informacije po svetu
Inštitucije
Oddelek za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU
Slavistično društvo Slovenije
      13. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana 2003
Center za slovenščino
      Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
      Mednarodni slovenistični simpozij
Diskusijska skupina slovlit; Arhiv diskusije od sept. 1999 do feb. 2000

Postavil na http://www.ijs.si/lit/literat.html
Miran Hladnik junija 1995, obnovil nazadnje 10. nov. 2004.


Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco