Slavina začetna stran

Slavina kazala

Slava VI_1 (1992-93)

Pravopisna premišljanja
Marja Bešter: Ali pišemo imena zdravil z veliko ali malo začetnico?
Erika Kržišnik: Pravopis v slovenski državi in slovenskem jezikoslovju
Anton Schellander: CUM IRA ET STUDIO vel/ali S SRCEM IN UMOM Razmišljanja ob Slovenskem pravopisu 1990
Filologija oživljena
Vlado Nartnik: Poskus glagolično-latiničnega prepisa brižinskih besedil
Vlado Nartnik: Iskoni b#e slovo
Vlado Nartnik: Ek'e bi d#ed6 naš6 ne s6gr#ešil
Med besedo in besedilom
Gorazd Beranič in Peter Svetina: Goga = Delta m
Jerica Vogel: Haškov "Uvod" v roman "Prigode dobrega vojaka Švejka v svetovni vojni" v prevodih Jožeta Zupančiča in Hermana Vogla
Listek

Slava VII_1 (1993-94)

Pravopisna premišljanjanja
Alenka Gložančev: Vprašanje velike začetnice pri pridevniku BOŽJI (Prispevek k izhodišču za temeljitejšo obravnavo in utemeljitev)
Alenka Gložančev: Pisava nazivnih in funkcijskih določil v posebnih besedilnih položajih
Peter Weiss: Uvrščanje priimkov s predimki v enciklopedična in slovarska dela
Stanko Klinar: Materinščina obvarovana? (Spust v vrtinec slovenskih predložnih imen)
Slovenska slovnica drugače
Vlado Nartnik: Naglasna podoba osnovnih glagolnikov v knjižni slovenščini
Filologija oživljenan
Vlado Nartnik: Kocka je vržena
Srečanja tretje vrste
Simona Klemenčič: Mali poljsko-slovenski slovarček najpomembnejših raznospolnih tujk v teh dveh jezikih, ki so istega izvora (nimajo pa nujno enakega pomena)
Marco Jarc: Začetna prevodna dejavnost Andreja Budala (Prvi poskusi in prevajanje iz francoščine)
Bibliografija
Barbara Kuret: Bibliografija Matije Malešiča
Topi in grdi
Janina Šifrer: Metoda Igorja Grdine v članku Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo
Mateja Strbad: Besedje v Toporišičevem članku Jakoba Riglerja teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika
Robert Cazinkiæ: Riglerjev način pisanja in dokazovanja
Onkraj
Marc L. Greenberg: O.K.

Slava VIII_1-2 (1994-95)

Ex oriente lux
Julija Sozina: Filosofija hudožestvennogo obraza (po romanu Rudi Šeligo "Triptih Agaty Švarckobler")

N. Kurilo: Filosofskaja problematika v romane V. Zupana "Menuet dlja dvadcatipjatizarjadnoj gitary"

Viktorija Gyrko: V poiskah čudesnogo -- vplot' do glubin podsoznanija
Pravopisna premišljanja
Marta Kocijan: Iz majhnega raste veliko

Alenka Gložančev: Napotek k dragocenim prispevkom o pisavi pridevnika BOŽJI

Stanko Klinar: Pravopisne razpoke
Filologija oživljena
Vlado Nartnik: Božanska komedija v luči slovenske ljudske legende

Vlado Nartnik: Od bitke pri Frigidu do soške fronte
Odmevi
Alenka Gložančev: Škrabčevi dnevi in Slovenske zapovedi iz leta 1922
Listek

Slava IX_1 (1995-96)

Pravopisna premišljanja
Alenka Gložančev: Nekaj pripomb k Teoretični podstavi slovarja novega SP
Slovenska slovnica drugače
Andreja Žele: O določanju skladenjskih vlog predlogom
Vlado Nartnik: Slovniško-slovarska delitev samostalnikov
Filologija oživljena
Vlado Nartnik: Jajce več od pute ve
Nekoč je bilo
Pet uredniških pisem Marje Boršnikove izpred treh devetletij (Ob 90-letnici njenega rojstva)
Miran Hladnik: Pred natanko desetimi leti (Dve pismi uredniku Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev)
Če slavist na rajžo gre
Vladimir Osolnik: Slavist v Pulju
Vladimir Osolnik: O 25. mednarodnem znanstvenem srečanju
slavistov v Beogradu (september 1995)
Vladimir Osolnik: Pismo uredniku knjižice Discover Slovenia
Miran Hladnik: Nekaj WWW-naslovov za slaviste in neslaviste
Onkraj
Aleš Bjelčevič: Nekaj težjih reči iz Levstika
Listek

Slava IX_2 (1995-96)

Akademiku prof. dr. Tinetu Logarju ob 80-letnici

Med besedo in besedilom
Marija Cvetek (Cvetkóva Minka): Osemdeset bohinjskih pregovorov in rekel
Figure interpretacije
Marko Juvan
Marijan Doviæ: Potohodec: interpretacija nekaterih mitskih struktur v Zajčevi dramatiki
Irma Plajnšek: Voranc in Grmače ter Lorcove poetične drame
Bernarda Rovtar: Kalevala: finski narodni ep in Zajčeva drama
Slovenska slovnica drugače
Vlado Nartnik: Nekaj o sklapljanju osnovnih števnikov v slovenščini
Filologija oživljena
Peter Weiss: Novo in obnovljeno o potopiscu Benediktu Kuripečiču
Vlado Nartnik: Na sredi našega življenja pota
Bibliografija
Erika Lovišček, Metka Žitko in Maja Strel: Kaj so jemali študentje slovenščine za diplomske naloge v letih 1975 do 1995
Miran Hladnik: Še nekaj svetovnospletnih (WWW-) naslovov za humanistične potrebe
Listek
Onkraj
Igor Saksida: Podiplomski specialistični študij

Slava X_1 (1996-97)

Zamišljam si svet
Wis³awa Szymborska, Obmy¶lam ¶wiat
Prevodi pesmi Wis³awe Szymborske Obmy¶lam ¶wiat
Peter Svetina, Štejem, štejem, ena manjka... (O verzu pesmi Obmy¶lam ¶wiat Wis³awe Szymborske)
Bojana Todoroviæ, Snujem prevod (Pregled nekaterih prevajalskih rešitev)

V drugi izdaji
Petra Tomažin, Ob izidu prevoda Lirike Leopolda Staffa
Tanja Jerman, O prevajalskih rešitvah in odstopanjih (Roman Andrzeja Szczypiorskega Pocz±tek v slovenskem prevodu)

Čas pravico ima, da se vmešava
Vlado Nartnik, Vladimir Sergejevič Solovjov -- prerok naše dobe
Marijan Doviæ, Casinojevo dvigalo: Esej o dometu in mejah metafikcije.

Ti pa boš sanjal (ali filologija oživljena)
Agnieszka Bêdkowska, Konceptualizacja domu v jêzyku polskim i s³oweñskim. Dom oniryczny

Z naježeno dušo kot z vrabcem na rami (ali sedma božja zapoved)
Peter Weiss, Odzadnji slovar, dve gospe in en stavek
Majda Vrhovnik, Politika, besedilne podatkovne zbirke in računalniki

Svet je samo tak
Nataša Kavaš, Polonistika na Šlezijski univerzi v Katovicah


Zamišljam si svet

Raznoliko novo številko Slave začenja blok, posvečen vseslovenskemu natečaju za prevod pesmi Wis³awe Szymborske Obmy¶lam ¶wiat. Verze iz pesniške stvarniške vizije smo si izposodili tudi za tematsko členitev te številke.

Zamisel o analitični obravnavi prevodnih različic se je delno uresničila že sedaj, objavljeno gradivo pa naj bi se tako v svetlejših primerih dobrih rešitev kot tudi v šepajočih segmentih nebogljenih prevajalskih srečanj z muhastim besedilom ponujalo v nadaljnje obravnave. Neskrita namera predstavitve tega bloka je tudi potrebno opozorilo na nekoliko zapostavljeno področje prevajalske prakse pri nas, njene kulture in teoretske misli, ko ob poplavi prevodov skoraj ni opaziti analitičnega in kritičnega razmerja do jezikovnih uresničitev tovrstnih besedil. Pri prevajanju je pisna kultura najbolj na preizkušnji. Delo na seminarjih nas pogosto opozarja na razširjeno zmotno prepričanje, da je prevod po naravi bolj ali manj enakovredno nadomestilo izvirnika.

Natečaj, ki so ga razpisali Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo slovenskih pisateljev in Veleposlaništvo Republike Poljske, je sicer doživel epilog s tole izjavo žirije:

Žirija (v sestavi: Vasja Cerar, Niko Jež, Julian Kornhauser, Boris A. Novak in Veno Taufer) je prijetno presenečena nad lepim odzivom na razpis za najboljši novi prevod pesmi Zamišljam si svet Wis³awe Szymborske. Čeprav je pri pregledu predloženih devetih prevodov ugotovila, da noben med njimi ne dosega pesniške moči starega prevoda pokojnega Lojzeta Krakarja iz antologije Poljska lirika 20. stoletja, ki je izšla leta 1963, kvaliteta prevajalcev, ki so se spopadli s tem zahtevnim pesniškim besedilom, zgovorno kaže, da se nam obeta nov rod sposobnih in občutljivih prevajalcev poljske književnosti.

Žirija je prispele prevode obravnavala anonimno in se po podrobni analizi in primerjavi prevodnih variant odločila na naslednji način:

Prvo nagrado (tridnevno bivanje v Krakovu na vabilo gospoda Josefa Lassote, župana tega lepega mesta) prejme prevod, ki ga je žirija vodila pod zaporedno številko A3, delo Mladena Pavičiæa, ki je ritmično tekoč in pomensko zvest izvirniku, z manjšimi slogovnimi odstopanji. Drugo nagrado (enoletno naročnino na ugledno poljsko literarno revijo Zeszyty Literackie) prejme prevodna varianta, ki smo jo označili z zaporedno številko A1 in sta jo podpisala Jacek Kozak in Peter Hribar, kjer ob nekaterih zelo dobrih rešitvah vtis celote kvari nekaj presvobodnih oddaljitev od izvirnika. Na tretje mesto pa se je uvrstila prevodna varianta, ki smo jo vodili pod zaporedno številko A2 in za katero smo ugotovili, da jo je pripravila Bojana Todoroviæ.

Avtorji vseh treh prevodov bodo prejeli lastnoročno podpisano zadnjo pesniško zbirko Nobelove nagrajenke Wis³awe Szymborske. Odločitev je bila sprejeta soglasno.

Niko Jež


Slava X_2 (1996-97)

Filologija oživljena
Marija Jež, Iz novejšega besedotvorja
Franja Lipovšek, Ena oblika, dva pridevnika -- kdaj in kako?
Ljudmila Bokal, Jezik oglaševalskih besedil (ob konkretnem primeru)
Emil Tokarz, Nowe jêzyki dawnej Jugos³awii
Med besedo in besedilom
Primož Jakopin, Andreja Musar, Kvantitativni prikaz prevoda zbirke zgodb (Lewis Carroll: Aličine prigode v Čudežni deželi)
Bozena Tokarz, O intertekstualno¶ci w przek³adzie
Agnieszka Bêdkowska, Podoba žene v slovenskih, bolgarskih in poljskih pregovorih
Čas pravico ima, da se vmešava
Vlado Nartnik, Sveta gora in Gorica med Cahami in Brezjami
Marjeta Gregorčič, Rodovina Lamberg
Art mail projekt SLAVA

Miran Hladnik, junija 1995, obnovljeno 1. decembra 1997.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco