Učitelji posebej
Slika kolektiva 1998

Skupinska slika

Anka Sollner-Perdih Mateja Kadivec Bogomira Skvarča Mojca Nidorfer Branka Kotnik Djurdja Strsoglavec Erika Kržišnik Vera Smole Peter Svetina Mateja Pezdirc Tone Pretnar Mimica Dernikovič Matjaž Kmecl Janez Zor Boris Paternu Breda Pogorelec Franc Jakopin Mrtina Križaj Vanda Babič Tomaž Sajovic Marja Bešter Leja Nardoni-Grah in Simona Kranjc Hermina Jug-Kranjec Aleksandra Derganc Marko Stabej Aleksander Bjelčevič Boža Krakar-Vogel Vesna Požgaj-Hadži Mateja Hočevar Irena Novak-Popov Anton Janko Jana Zemljarič Dragi Stefanija Ada Vidovič-Muha Andreja Puc Albinca Lipovec Andrej Rozman Joker Vladimir Osolnik Franc Zadravec Aleksander Skaza Marko Juvan Irena Orel Martina Orožen Jože Toporišič Igor Saksida Miran Hladnik Igor Grdina Marko Kranjec Anka Polajnar Marija Cvetek Helga Glušič Miha Javornik Denis Poniž Janka Šuštar
Zbral februarja 1999 Miran Hladnik. Komur njegova slika ni všeč, naj prinese boljšo.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco