Miran Hladnik

Akademik prof. dr. Franc Zadravec – 80 let

Sedemindvajsetega septembra je literarni zgodovinar akademik Franc Zadravec dopolnil 80 let. Univerzitetno kariero je začel kot eden od asistentov profesorice Marje Boršnik na slovenistiki Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 1962 je v zgodovino stroke zarezal z doktorsko disertacijo o pisatelju Mišku Kranjcu, kar je bilo za tiste čase tvegano dejanje, saj se je literarna zgodovina smela ukvarjati le z mrtvimi avtorji. Sledile so številne knjige o glavnih osebnostih in temeljnih poglavjih slovenske literarne preteklosti: po dve o Alojzu Gradniku in Ivanu Cankarju, še ena o Mišku Kranjcu, o Josipu Vidmarju, o Srečku Kosovelu, o vplivih oktobrske revolucije na slovensko književnost, o ekspresionizmu v slovenski književnosti, o kritiki in esejistiki – jubilant je eden od najbolj plodnih slovenskih literarnih zgodovinarjev. Težišče njegovega študijskega interesa je slej ko prej slovenska književnost 20. stoletja. Zadnja leta se sistematično loteva sodobnega slovenskega romana. Od načrtovanih treh debelih knjig sta dve že izšli, tretja pa izide okrog njegovega rojstnega dne. Izdale jo bodo založba Franc-Franc, Slovenska akademija znanosti, katere član je že vse od leta 1979, in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, kjer je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti odslužil večino svojih delovnih let. Ni pa Zadravčeva monografija dočakala subvencije kulturnega ministrstva, kjer so v znamenju novih časov presodili, da učenjakovo delo ni dovolj pomembno za nacionalno kulturo. Za nazorsko upogljivost profesorja Zadravca pač ne moremo pohvaliti, prej mu lahko očitamo arhaično zvestobo časom, ki so ga formirali kot znanstvenika in človeka ("kaj bi s prepričanjem ob tako pozni uri!" – Ivan Cankar). Čeprav Ljubljančan, ne pozablja vezi z rodno Prlekijo in Prekmurjem, kjer je prva službena leta poučeval na gimnaziji, in domači kraj mu vrača z založništvom razprav. Z Zgodovino slovenskega slovstva v osmih knjigah in z obsežnimi poglavji v troknjižni literarni zgodovini z naslovom Slovenska književnost (obe sta nastali v sodelovanju s pokojnim Jožetom Pogačnikom) Franc Zadravec zaključuje vrsto slovenskih literarnih znanstvenikov enciklopedičnega formata.

Pisci jubilejnih zapisov so neredko v zadregi, ko je treba reči še besedo o jubilantovih človeških lastnostih, saj je znano, da so znamenite osebnosti lahko tudi precej naporne. Franc Zadravec pa je osebnost tudi zunaj raziskovalnih in pedagoških okvirov. Sam imam v prijetnem spominu seje Slavistične revije, ki jih je polnih šestnajst let strpno vodil kot odgovorni urednik. Več kot desetletje po upokojitvi stoji ob strani oddelku za slovenistiko, katerega predstojnik je bil včasih, pripravljen za pomoč, kadar je ta potrebna. Zaslužnemu profesorju in častnemu članu slavistične srenje voščimo za okrogli rojstni dan vse najboljše!


Objavljeno v Delu 19. okt. 2005, 11, postavil na http://www.ijs.si/lit/galerija.html Miran Hladnik 3. aprila 2006.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco