Nazaj k slavistom

Peter Scherber

(Eberswalde 4. 9. 1939). Nemški slovenist in prevajalec. Doktoriral je s tezo o slov. elegiji v 18. in 19. st. -- Die slovenische Elegie: Studien zur Geschichte der Gattung 1779--1879 (Wiesbaden: Harrasowitz, 1974) in se habilitiral iz rusistike. Kot prof. slovanske filologije predava na univerzi v Göttingenu slovenščino, južnoslovanske in rus. literaturo, zaposlen pa je kot vodja delovne skupine za nenumerično programsko opremo pri Družbi za znanstveno obdelavo podatkov. Slavistiko je študiral v Frankfurtu pri A. Rammelmeyerju, v slovenistiko sta ga uvedla A. Slodnjak in B. Kreft. S pomočjo računalnika je izdelal prvi slov. konkordančni slovar -- Slovar Prešernovega pesniškega jezika (Maribor: Obzorja, 1977). V slovenističnih razpravah obravnava vpliv nem. literature na začetke slovenske, periodizacijska vprašanja, Ivana Cankarja, slov. ekspresionizem, sonet in sonetni venec. Prevajal je M. Jesiha, A. Hienga, B. Hofmana, R. Šeliga, V. Zupana in druge.

Peter Scherber: pscherb@gwdg.de


Miran Hladnik 17. jan. 96.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco