Miran Hladnik

Matičič, Ivan

(Ivanje selo pri Rakeku, 27. 12. 1887 – Ljubljana, 17. 1. 1979), pripovednik in tiskarski strokovnjak. Po stroki je bil stavec, napisal je Slovarček slovenskih tiskarskih izrazov za tiskarne in knjigoveznice (1923) in zbral gradivo za knjigo B. Berčiča Tiskarstvo na Slovenskem (1969). Iz doživljajev na frontah v 1. svetovni vojni je nastala zelo brana reportažna knjiga Na krvavih poljanah (1923), tudi sicer je njegova proza polna vojnih motivov. Najprej se je posvetil zgodovinski povesti: alegorična V robstvu (1925), Na mrtvi straži (1928), tendenčno patriotična koroška povest Moč zemlje (1931), Ognjena žica (1934), Živi izviri (1937). Bil je eden najplodnejših predstavnikov kmečke povesti, pisal je ganljiva, folklorno idilična besedila: Životarci (1926), Petrinka s patetičnim mitom matere, Dom v samoti, Fant s Kresinja (vse 1944), Rezinka (1967). Sestavljal in prirejal je otroške ter druge igre za radio in za oder.


Objavljeno v:
Enciklopedija Slovenije, 7 (1993). 22.

Postavljeno na http://www.ijs.si/lit/maticic.html 15. maja 2002.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco