Miran Hladnik

MALEŠIČ, Matija

(Črnomelj, 30. 10. 1891 – Škofja Loka, 25. 6. 1940), pisatelj. Študiral je pravo na Dunaju in v Zagrebu, od 1920 je bil državni uradnik v raznih slov. mestih in Banjaluki, nazadnje okrajni glavar v Škofji Loki. Pod psevdonimom Stanko Bor je v revijah objavljal povesti in novele. S kolektivno povestjo Kruh (1927) je pred M. Kranjcem uvedel v literaturo prekmursko pokrajinsko tematiko. Pisal je čustveno razgibane povesti z ljubezensko snovjo iz meščanskega in podeželskega (Tam za goro, DS, 1927; Izobčenci, 1933; V zelenem polju roža, 1942) oz. narodnogospodarskega življenja (Živa voda, 1928).


Objavljeno v:
Enciklopedija Slovenije, 6 (1992). 385.

Postavljeno na http://www.ijs.si/lit/malesic.html 15. maja 2002.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco