Miran Hladnik

KMECL, Matjaž

(Dobovec, 23. 2. 1934), literarni zgodovinar, književnik in politik. Diplomiral je 1959 iz slavistike na FF v Ljubljani in tu 1970 doktoriral. Od 1960 predaval na FF v Ljubljani, od 1977 kot izredni, od 1982 kot redni prof. za slov. književnost. Bil je sourednik Problemov, urednik Jezika in slovstva ter prvi vodja jezikovnega razsodišča pri RK SZDL Slovenije. V letih 1982–86 je bil predsednik republiškega komiteja za kulturo, 1986–89 član predsedstva CK ZK Slovenije, od 1990 član Predsedstva Republike Slovenije.

Najprej je objavljal literarne kritike in sodeloval pri skupinskih raziskovalnih delih (Lirika, epika, dramatika, 1965; Slovenska književnost 1945–1965, 1967) ter se že tedaj usmeril predvsem v raziskovanje pripovedne proze. V samostojnih publikacijah obravnava 2 področji: literarno teorijo (priročnik Mala literarna teorija), še posebej naratologijo (Novela v literarni teoriji), in slov. prozo, zlasti iz 19. st. (Od pridige do kriminalke; Rojstvo slovenskega romana). Osrednje teme njegovih literarnozgodovinskih raziskav so literarni programi, F. Levstik in sodobna slov. književnost na avstr. Koroškem. — V leposlovju se je uveljavil predvsem kot dramatik, najprej z radijskimi igrami (Pišem radijsko igro, izvedena 1966; Intervju, izvedena 1968, v gledališču 1978). V gledaliških igrah je obdeloval predvsem. slov. mite (Lepa Vida ali problem svetega Ožbalta, upr. 1977; Friderik z Veroniko ali grof celjski danes in nikoli več, upr. 1979; Marjetica ali smrt dolgo po umiranju, upr. 1980; Levstikova smrt, upr. 1981; Mutasti bratje, upr. 1982), enako v televizijski drami Bohinjska miniatura. V esejistiki se posveča problemom in simbolom slovenstva: goram in planinstvu (S prijatelji pod macesni), razmerju med kulturo in politiko (Slovenska postna premišljevanja). Napisal je tudi esejistični prikaz Slovenije v knjigi Zakladi Slovenije (19792).

BIBL.: Novela v literarni teoriji, Mb 1975; Od pridige do kriminalke ali o meščanskih začetkih slovenske pripovedne proze, Lj 1975; Mala literarna teorija, Lj 1976, 19833; Lepa Vida ali problem svetega Ožbalta, Bohinjska miniatura, Lj 1977; S prijatelji pod macesni, Mb, Ts 1978; Fran Levstik, Lj 1981; Rojstvo slovenskega romana, Lj 1981; Slovenska postna premišljevanja, Lj 1987, 1988 .


Objavljeno v:
Enciklopedija Slovenije, 5 (1991). 107.

Postavljeno na http://www.ijs.si/lit/kmecl.html 15. maja 2002.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco