Miran Hladnik

Cooper, Henry Ronald, jr.

(30. 9. 1946, Bronx, New York), slavist, literarni zgodovinar, prešernoslovec, prevajalec. Doktoriral je leta 1974, zaposlen je kot prof. in predstojnik Oddelka za slovanske jezike in književnosti na univerzi v Bloomingtonu, Indiana, ZDA. Predava južnoslovanske jezike, literature in kulture, ruščino in staro rusko književnost ter raziskuje zgodovino prevajanja biblije v slovanske jezike. 1990–94 ter 1999–2001 je bil predsednik Society for Slovene Studies. Urejal je njene publikacije: Papers in Slovene Studies 1978, Slovene Studies 1979–85 in bilten SSS Letter 1987–90. Slovenistični del bibliografije obsega zbornike o J. Kopitarju (1981), ob 400- letnici protestantizma (1984) in v čast R. L. Lenčku (1987). Pisal je o Brižinskih spomenikih, Kopitarju, Prešernu (angl. monografija France Prešeren, Boston, 1981), O. Župančiču, Prežihu, K. Koviču, prevajal Župančiča, skupaj s T. Priestlyjem Prešerna (Poems/Pesmi, 1999) ter o prevajanju tudi razpravljal. 1989 je bil odlikovan z redom jugosl. zastave z zlato zvezdo, 1992 je prejel zahvalo slovenske vlade za prispevek pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Slovenije, 1995 je bil izvoljen za dopisnega člana SAZU.


Objavljeno v:
Enciklopedija Slovenije 2002, 16. zvezek.

Postavljeno na http://www.ijs.si/lit/cooper.html 23. marca 2002.
Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco